Kierunki studiów OlsztynnewStudia humanistyczneStudia OlsztynStudia społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie

Przeglądasz społeczne kierunki studiów w Olsztynie? Być może zainteresuje Cię kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którego absolwenci mogą pracować nie tylko w mediach, ale również w reklamie i działach PR.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma w swojej ofercie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UWM w Olsztynie jest wypracowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach medialnych, instytucjach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną w tym w biurach rzeczników prasowych, agencjach reklamowych, agencjach Public Relations. Szczególnie istotne jest kształtowanie odpowiedniego i odpowiedzialnego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych, jak również wyposażenie w kompetencje społeczne związane z wykonywanym zawodem i uświadomienie potrzeby ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji.

Specjalności:

  • Nowe media,
  • Dokumentalistyka medialna.

Absolwent może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy. Obszary zatrudnienia to: prasa, radio, telewizja, portale internetowe, instytucje użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, agendy prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia