Kierunki studiów Olsztynrodzaje studiów OlsztynStudiaStudia OlsztynStudia społeczne

Studia społeczne w Olsztynie

Kierunki studiów społecznych w Olsztynie to możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Najwięcej propozycji w zakresie studiów społecznych posiada Wydział Nauk Społecznych UWM.

Studia społeczne w Olsztynie to propozycja kierunków studiów, które tematycznie wiążą się z takimi obszarami wiedzy jak bezpieczeństwo, dziennikarstwo, nauki o politycy czy socjologia. ten rodzaj studiów jest chętnie wybierany przez kandydatów. Warto więc poznać ofertę, jaką przygotował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Przed ostatecznym wyborem poznaj szczegóły dotyczące specjalności, oczekiwań rekrutacyjnych oraz perspektyw zawodowych absolwentów.

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, prowadzone przez UWM w Olsztynie, pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności analizowania i stosowania zasad prawnych, procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej.

Studenci poznają instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz międzynarodowym (w tym służby i siły specjalne), zjawisko terroryzmu, konflikty zbrojne, polityczne, gospodarcze, etniczne, narodowe, religijne oraz partyjne, historię wojen i konfliktów, geopolitykę, zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, zadania oraz strukturę SZ RP. Odbywają także praktykę zawodową (w instytucjach systemu bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem).

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego,
 • służbach mundurowych i służbach państwowych związanych z bezpieczeństwem,
 • komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach oraz firmach,
 • jednostkach oraz instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz edukacji na rzecz przysposobienia obronnego,
 • cywilnym sektorze Sił Zbrojnych, w tym instytucjach centralnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje,
 • pionach dyplomacji, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • szkołach (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

Analiza i kreowanie trendów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Kierunek studiów Analiza i kreowanie trendów, który ma w swojej ofercie UWM w Olsztynie, uczy analizować i diagnozować zjawiska społeczne, gospodarcze, kulturowe, technologiczne czy środowiskowe oraz tłumaczyć je na prosty język.

Studia oparte są na trzech filarach: filozofii, ekonomii i socjologii, które w połączeniu i przy odpowiednim wykorzystaniu, pozwalają interpretować oraz przewidywać wszelkie zmiany. Koncepcja kierunku wpisuje się w ideę innowacji społecznych, stanowiących jedno z najważniejszych wyzwań rozwoju Unii Europejskiej w najbliższych latach.

Perspektywy zawodowe:

 • ośrodki naukowe, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe,
 • innowacyjne przedsiębiorstwa,
 • administracja publiczna,
 • działy marketingu,
 • bankowość,
 • organizacje pozarządowe i non-profit,
 • think-tanki,
 • instytucje kultury i oświaty,
 • instytucje samorządowe.

Kryminologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Kryminologia na UWM w Olsztynie to propozycja studiów skierowana przede wszystkim do osób interesujących się tematami związanymi z przestępczością i prawem karnym. Kierunek ten łączy nauki z zakresu prawa, psychologii, socjologii, psychiatrii i medycyny.

Studenci kryminologii zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania przejawów przestępczości oraz zagrożeń, a przede wszystkim tworzenia sposobów ich zapobiegania. Podczas zajęć poznają między innymi mechanizmy, które prowadzą do popełniania samobójstw oraz dowiadują się, w jaki sposób można przeciwdziałać temu zjawisku. Uczą się również wykorzystywania narzędzi, które pomagają typować i zatrzymywać przestępców.

Perspektywy zawodowe:

 • służby (Policja, Straż Miejska, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego),
 • prywatne firmy związane z ochroną osób i mienia,
 • firmy detektywistyczne,
 • jednostki zarządzania kryzysowego.

Socjologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Studia na kierunku socjologia, które prowadzi UWM w Olsztynie, przekazują wiedzę teoretyczną (np. socjologia kultury, socjologia konfliktów społecznych), jak i praktyczną, nastawioną na umiejętności związane z prowadzaniem badań społecznych (np.: metody badań społecznych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, zarządzanie projektem, analiza danych ilościowych, analiza danych jakościowych).

Istotne w programie nauczania są również “miękkie” kompetencje społeczne (np. trening umiejętności interpersonalnych, public relations).

Doświadczenie zawodowe studenci zdobywają dzięki uczestniczeniu w badaniach terenowych oraz podczas praktyk w administracji państwowej, samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, a w szczególności w firmach z branży medialnej.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych (np. urzędach, sądach, policji, zakładach karnych, ośrodkach pomocy społecznej),
 • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO);
 • mediach lokalnych, regionalnych i krajowych,
 • agencjach public relations i w agencjach reklamowych,
 • firmach doradztwa personalnego,
 • instytucjach kulturalno-oświatowych,
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,
 • firmach analitycznych i konsultingowych,
 • partiach politycznych i sztabach wyborczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Lista kierunków społecznych w Olsztynie znajduje się poniżej. Dowiedz się więcej, wybierając interesujące Cię pozycje:

Kierunki studiów społecznych w Olsztynie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia