Kierunki studiów BiałystokStudia BiałystokStudia medyczne

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbywa się w formie studiów I stopnia (trzyletnie) pozwalających na uzyskanie tytułu licencjata. Kształcenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku posiada umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:

 • oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania;
 • układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń;
 • prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci;
 • używania rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej;
 • podawania tlenu;
 • wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego;
 • intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego;
 • intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową;
 • wykonywania konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji;
 • wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG;
 • wykonywania defibrylacji automatycznej;
 • wykonywania EKG;
 • monitorowania czynności układu oddechowego;
 • monitorowania czynności układu krwionośnego;
 • wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych;
 • podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową – przy użyciu igły automatycznej;
 • oceny świadomości pacjenta według skali Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich reakcji na światło;
 • nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym;
 • cewnikowania pęcherza moczowego;
 • zakładania sondy żołądkowej;
 • pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych;
 • oznaczania stężenia glukozy przy użyciu gleukometru;
 • opatrywania ran;
 • unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń;
 • unieruchamiania kręgosłupa a szczególnie odcinka szyjnego;
 • odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych;
 • segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof;
 • podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia oraz przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu.

Kierunek ratownictwo medyczne w Białymstoku

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Białystok. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia