Kierunki studiów Poznańrodzaje studiów PoznańStudiaStudia PoznańStudia rolniczeżywność i żywienie człowieka

Studia rolnicze w Poznaniu

Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy studia na wielu kierunkach z oferty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przykładowe studia rolnicze: ROLNICTWO, JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI. Kandydatów może zainteresować równie kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.

Studia rolnicze, rolnicze kierunki studiów w Poznaniu otwierają przed absolwentami perspektywy zawodowe związane z przemysłem spożywczym, technologią upraw i zbiorów, hodowlą zwierząt, dietetyką, towaroznawstwem, czy bezpieczeństwem i jakością produktów żywnościowych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przygotował dla kandydatów ciekawe propozycje z tego zakresu.

Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Absolwent kierunku rolnictwo na UPP będzie dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą rolniczą oraz kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów.

Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz na polach Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu. Ponadto do udziału w wykładach i seminariach zapraszani są eksperci z firm związanych z rolnictwem. Szeroki profil kształcenia wzbogacany jest zajęciami terenowymi, praktyką zawodową oraz programem ERASMUS+.

Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi, obejmuje treści kształcenia w zakresie szeroko rozumianej agronomii, hodowli i nasiennictwa oraz ochrony roślin, a także aspekty technologiczne, ekologiczne i ekonomiczno-społeczne z zakresu rolnictwa.

Perspektywy zawodowe:

 • Gospodarstwa rolne;
 • Koncerny fitofarmaceutyczne;
 • Koncerny nawozowe;
 • Firmy z branży produkcji materiału siewnego i hodowli roślin;
 • Dystrybutorzy środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego;
 • Doradztwo rolnicze;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z u sługami, handlem i produkcją rolną;
 • Administracja państwowa i samorządowa (rolnictwo).

Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Studenci podejmujący studia na kierunku zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego.

Studia pierwszego stopnia realizowane są na trzech specjalnościach:

 • hodowla zwierząt,
 • hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich,
 • ekologiczny chów zwierząt.

Perspektywy zawodowe:

 • Jednostki prowadzące chów i hodowlę zwierząt;
 • Jednostki rządowe i samorządowe związane z rolnictwem;
 • Doradztwo rolnicze;
 • Wytwórnie pasz;
 • Jednostki nadzoru hodowlanego;
 • Służby inseminacyjne;
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego.

Jakość i bezpieczeństwo żywności – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

Studia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności posiadają cechy unikatowości ze względu na integrację wiedzy ogólnoakademickiej z dziedziny szczegółowej znajomości czynników kształtujących jakość żywności – począwszy od jej wytwarzania, przez zasady i sposoby jej utrwalania, przetwarzania oraz ekologicznego pozyskiwania i pakowania, sposób nadzoru systemowego dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa – kończąc na nowoczesnych metodach logistyki, przechowywania i obrotu krajowego i międzynarodowego z uwzględnieniem metod laboratoryjnej kontroli jakości, bezpieczeństwa i spełnienia obowiązujących przepisów prawa.

Według badań w samej tylko Europie marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. To sprawia, że bardzo istotnym jest odpowiednie przetwarzanie i przechowywanie surowców i produktów spożywczych. Przed żywnością stawiane są także coraz bardziej rygorystyczne wytyczne. Chcemy jeść zdrowo, dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników, zwracamy też uwagę na produkowanie żywności w zrównoważony sposób.

Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka umożliwia zdobycie wiedzy specjalistycznej, przydatnej w zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z szeroko rozumianą gospodarką żywnościową oraz żywieniem człowieka. Rzetelna wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku pozwalają sprostać konkurencji na rynku pracy.


O rolniczych kierunkach studiów dostępnych w Poznaniu dowiesz się więcej wybierając interesujący Cię kierunek z listy poniżej.

Kierunki studiów rolniczych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Poznań. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia