Energetyka w Krakowie

Energetyka na Politechnice Krakowskiej

Kierunek energetyka jest kierunkiem prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. W ramach kierunku prowadzone są specjalności: Systemy i urządzenia energetyczneEnergetyka niekonwencjonalna na studiach I oraz II stopnia, a także Modelowanie komputerowe w energetyce i prowadzona w języku angielskim Energy systems and machinery na studiach II stopnia.

Absolwenci kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.

Energetyka w AGH

Studia na kierunku energetyka proponuje kandydatom Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw AGH). Nauka jest szansą na zdobycie kompetencji, które pozwalają absolwentom kierunku:

 • określić typowe charakterystyki maszyn i urządzeń energetycznych, w tym sprawność i moc oraz dobrać urządzenia energetyczne w procesie projektowania instalacji i systemów energetycznych, uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne,
 • ocenić stan degradacji materiałów wykorzystywanych w energetyce oraz obliczyć emisje substancji szkodliwych do otoczenia z procesów energetycznych,
 • prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych,
 • planować i prowadzić eksperymenty indywidualnie i w zespole w różnej skali dla uzyskania wyników umożliwiających projektowanie prostych układów i instalacji energetycznych,

Ciekawie przedstawia się lista potencjalnych miejsc pracy. Absolwenci I stopnia mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Perspektywy zawodowe znacznie się zwiększają po zrobieniu studiów II stopnia.

Uczelnie prowadzące kierunek energetyka w Krakowie

 • ENERGETYKA, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • ENERGETYKA, Politechnika Krakowska
 • ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Kraków.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia