Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

uczelnia publiczna, Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara. UPJP2 jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego Teologicznym i zamiejscowym – Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Kierunki studiów - UPJP2 w Krakowie

studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia I stopnia
 • COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES – studia I stopnia
 • DIGITAL MEDIA – KREATYWNOŚĆ, ANALIZA, ZARZĄDZANIE – studia I stopnia
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I stopnia
 • DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE I MEDIOZNAWSTWO – studia II stopnia
 • FILOZOFIA – studia I i II stopnia
 • HISTORIA – studia I i II stopnia
 • HISTORIA SZTUKI – studia I i II stopnia
 • KOMUNIKOWANIE PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE – REKLAMA, BRANDING, PUBLIC RELATIONS – studia II stopnia
 • MUZYKA KOŚCIELNA – studia I i II stopnia
 • NAUKI O RODZINIE – studia I i II stopnia
 • OCHRONA DÓBR KULTURY – studia I stopnia
 • OCHRONA DÓBR KULTURY – studia II stopnia (w przygotowaniu!)
 • PEDAGOGIKA – studia I i II stopnia
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie (w przygotowaniu!)
 • PHILOSOPHY, ETHICS AND RELIGION – studia II stopnia
 • POLITYKA HISTORYCZNA – studia II stopnia (w przygotowaniu!)
 • PRACA SOCJALNA – studia I i II stopnia
 • PRAWO KANONICZNE – studia jednolite magisterskie
 • PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie 
 • SOCJOLOGIA – studia II stopnia
 • STUDIA NAD CYWILIZACJAMI – studia I stopnia (w przygotowaniu!)
 • TEOLOGIA (Kraków) – studia jednolite magisterskie
 • TEOLOGIA (Tarnów) – studia jednolite magisterskie
 • TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM – studia I i II stopnia

Rekrutacja 2024/2025

S – studia stacjonarne
N – studia niestacjonarne
• – specjalność 

* Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek, nie na specjalność. Wybór specjalności dokonywany jest najwcześniej po pierwszym semestrze studiów.  Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się na nie wystarczającej liczby chętnych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA | dyplom: lic.

» ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO (S)

» DIGITAL MEDIA – KREATYWNOŚĆ, ANALIZA I ZARZĄDZANIE (S/N)*
• analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
• digital biznes – tworzenie, ekonomia, zarządzanie
• kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design

» DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (S)* 
• e-dziennikarstwo 
• realizacja radiowo-telewizyjna
• reklama, branding, public relations 
• Communication and Media Studies

» FILOZOFIA (S)

» HISTORIA (S)*
• doktryny polityczne i prawne 
• Europa Wschodnia
• historia chrześcijaństwa

» HISTORIA SZTUKI (S)

» MUZYKA KOŚCIELNA (S)

» NAUKI O RODZINIE (S)*
• mediacje rodzinne 
• terapia zajęciowa  

» OCHRONA DÓBR KULTURY (S)

» PEDAGOGIKA (S)*
• resocjalizacja z socjoterapią 
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną 

» PRACA SOCJALNA (S)*
• praca socjalna z osobą chorującą psychicznie 
• praca socjalna z osobą starszą
• praca socjalna z rodziną i dzieckiem

» STUDIA NAD CYWILIZACJAMI – w przygotowaniu! (S)

» TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM (S)*
• turystyka kulturowa 
• zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA | dyplom: mgr

» DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE I MEDIOZNAWSTWO (S)*
• digital media – analiza i zarządzanie 
• e-content dziennikarski 
• produkcja radiowo-telewizyjna

» FILOZOFIA (S)*
• etyka stosowana 
• filozofia i chrześcijaństwo 
• filozofia w nauce 
• filozofia systematyczna 
• Philosophy, Ethics and Religion

» HISTORIA (S)

» HISTORIA SZTUKI (S)

» KOMUNIKOWANIE PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE – REKLAMA, BRANDING, PUBLIC RELATIONS (S/N)*
• projektowanie promocyjne 
• public relations 
• reklama i branding

» NAUKI O RODZINIE (S)*
• interwencja kryzysowa 
• poradnictwo rodzinne

» MUZYKA KOŚCIELNA (S)

» OCHRONA DÓBR KULTURY (S)

» PEDAGOGIKA (S)*
• resocjalizacja z socjoterapią 
• tanatopedagogika
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

» POLITYKA HISTORYCZNA (S) – w przygotowaniu

» PRACA SOCJALNA (S)*
• organizacja usług społecznych i społeczności lokalnej
• praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie

» TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM (S)*
• kultury Azji 
• turystyka kulturowa 
• zarządzenie dziedzictwem materialnym i niematerialnym


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE | dyplom: mgr

» PEDAGOGIKA SPECJALNA (S)* – w przygotowaniu
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

» PRAWO KANONICZNE (S)

» PSYCHOLOGIA (S)*
• psychologia edukacji i przygotowanie do pracy w oświacie
• psychologia kliniczna z elementami duchowości i formacji
• psychologia kliniczna z psychoterapią
• psychologia w biznesie i reklamie

» TEOLOGIA (KRAKÓW, TARNÓW) (S)
• teologia kapłańska 
• teologia katechetyczno-pastoralna
• teologia systematyczna (tylko w Krakowie)


STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM na UPJPII w Krakowie:

» COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES (S) | dyplom: lic.
specjalność na studiach 1° na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

» PHILOSOPHY, ETHICS AND RELIGION (S) | dyplom: mgr
specjalność na studiach 2° na kierunku filozofia

 

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia: rekrutacja.upjp2.edu.pl

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych: studiapodyplomowe.upjp2.edu.pl

Video

Galeria

Kontakt

ul. Kanonicza 25,
31-002 Kraków;
http://upjp2.edu.pl

Rekrutacja na studia wyższe – Polacy z polskimi dokumentami
tel.: 519 323 359
rekrutacja@upjp2.edu.pl

Rekrutacja na studia wyższe – cudzoziemcy i osoby z zagranicznymi dokumentami (in English)
tel.: 12 88 98 617
recruitment@upjp2.edu.pl

Opłaty – opłata rekrutacyjna, opłaty za studia
tel.: 12 88 98 530
kwestura@upjp2.edu.pl

Akademiki i stypendia
tel.: 12 88 98 523
dss@upjp2.edu.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe
tel.: 12 88 98 618
studiapodyplomowe@upjp2.edu.pl

UPJP2 w Krakowie - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim