Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

uczelnia publiczna, Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara. UPJP2 jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego Teologicznym i zamiejscowym – Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Kierunki studiów - UPJP2 w Krakowie

studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia I stopnia
 • COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES – studia I stopnia
 • DIGITAL MEDIA – KREATYWNOŚĆ, ANALIZA, ZARZĄDZANIE – studia I stopnia
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia I i II stopnia
 • FILOZOFIA – studia I i II stopnia
 • HISTORIA – studia I i II stopnia
 • HISTORIA SZTUKI – studia I i II stopnia
 • KOMUNIKOWANIE PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE – REKLAMA, BRANDING, PUBLIC RELATIONS – studia II stopnia
 • MUZYKA KOŚCIELNA – studia I stopnia
 • MUZYKA KOŚCIELNA – studia II stopnia (w przygotowaniu!)
 • NAUKI O RODZINIE – studia I i II stopnia
 • OCHRONA DÓBR KULTURY – studia I stopnia
 • OCHRONA DÓBR KULTURY – studia II stopnia (w przygotowaniu!)
 • PEDAGOGIKA – studia I i II stopnia
 • PHILOSOPHY – studia I stopnia
 • PHILOSOPHY, ETHICS AND RELIGION – studia II stopnia
 • PRACA SOCJALNA – studia I i II stopnia
 • PRAWO KANONICZNE – studia jednolite magisterskie
 • PSYCHOLOGIA – studia jednolite magisterskie 
 • SOCJOLOGIA – studia II stopnia
 • STUDIA NAD CYWILIZACJAMI – studia I stopnia (w przygotowaniu!)
 • TEOLOGIA (Kraków) – studia jednolite magisterskie
 • TEOLOGIA (Tarnów) – studia jednolite magisterskie
 • TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM – studia I i II stopnia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia: rekrutacja.upjp2.edu.pl

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych: studiapodyplomowe.upjp2.edu.pl

Video

Galeria

Kontakt

ul. Kanonicza 25 31-002 Kraków http://upjp2.edu.pl
Rekrutacja na studia wyższe – Polacy z polskimi dokumentami
tel.: 519 323 359
rekrutacja@upjp2.edu.pl

Rekrutacja na studia wyższe – cudzoziemcy i osoby z zagranicznymi dokumentami (in English)
tel.: 12 88 98 617
recruitment@upjp2.edu.pl

Opłaty – opłata rekrutacyjna, opłaty za studia
tel.: 12 88 98 530
kwestura@upjp2.edu.pl

Akademiki i stypendia
tel.: 12 88 98 523
dss@upjp2.edu.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe
tel.: 12 88 98 618
studiapodyplomowe@upjp2.edu.pl

UPJP2 w Krakowie - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim