Kierunki o zarządzaniu w Polsce

Kierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki przyrodnicze w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia przyrodniczeStudia z zarządzania

Zarządzanie środowiskiem – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie środowiskiem pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu problematyki jakościowego i przestrzennego zróżnicowania warunków …

Read More
Kierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki przyrodnicze w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia przyrodniczeStudia z zarządzania

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym są skierowane do osób zainteresowanych bioróżnorodnością, ideą zrównoważonego rozwoju, aktywną …

Read More
Kierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki sportowe w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolsceKierunki turystyczne w PolscenewPoznaj kierunekStudia sportoweStudia turystyczneStudia z zarządzania

Zarządzanie w turystyce i sporcie – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów zarządzanie w turystyce i sporcie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz organizacją sportową.

Read More
Kierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki przyrodnicze w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia przyrodniczeStudia z zarządzania

Ochrona i zarządzanie środowiskiem – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem to połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego ze znajomością zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania.

Read More
Kierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia z zarządzania

Zarządzanie w ochronie zdrowia – poznaj kierunek studiów!

Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek studiów, który stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych do profesjonalnego wspomagania procesu zarządzania podmiotami leczniczymi, zarządzania finansami w różnych instytucjach na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach leczniczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Read More
Kierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia z zarządzania

Zarządzanie projektami – poznaj kierunek studiów!

Celem nauczania na kierunku studiów zarządzanie projektami jest kształcenie w zakresie praktyki zarządzania projektami. Program zajęć uwzględnia podstawy teoretyczne i praktyczne, które umożliwią absolwentom szybkie wdrożenie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach.

Read More
Kierunki historyczne w PolsceKierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia historyczneStudia z zarządzania

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – poznaj kierunek studiów!

Studenci kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym zdobywają wiedzę z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i historii sztuki oraz poznają tajniki pracy w muzeach i innych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

Read More

Zbliżające się wydarzenia