Zarządzanie w służbach społecznych – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych pozwalają zdobyć wiedzę socjologiczną, pedagogiczno-społeczną, prawną i administracyjną niezbędną w funkcjonowaniu instytucji szeroko rozumianych służb społecznych.

Czytaj dalej

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – poznaj kierunek studiów!

Studenci kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym zdobywają wiedzę z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i historii sztuki oraz poznają tajniki pracy w muzeach i innych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

Czytaj dalej

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi przygotowują do pracy w charakterze menedżera kultury, oświaty i organizacji pozarządowych w różnych instytucjach i sektorach życia kulturalnego i gospodarczego.

Czytaj dalej

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce przygotowują do pracy w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji. Pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania projektami, organizacji produkcji, logistyki, a także społecznej odpowiedzialności biznesu.

Czytaj dalej

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym są skierowane do osób zainteresowanych bioróżnorodnością, ideą zrównoważonego rozwoju, aktywną ochroną przyrody, ginących gatunków oraz ekosystemów.

Czytaj dalej

Zarządzanie w turystyce i sporcie – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów zarządzanie w turystyce i sporcie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz organizacją sportową.

Czytaj dalej

Ochrona i zarządzanie środowiskiem – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem to połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego ze znajomością zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania.

Czytaj dalej

Zarządzanie w ochronie zdrowia – poznaj kierunek studiów!

Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek studiów, który stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych do profesjonalnego wspomagania procesu zarządzania podmiotami leczniczymi, zarządzania finansami w różnych instytucjach na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach leczniczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej

Zarządzanie projektami – poznaj kierunek studiów!

Celem nauczania na kierunku studiów zarządzanie projektami jest kształcenie w zakresie praktyki zarządzania projektami. Program zajęć uwzględnia podstawy teoretyczne i praktyczne, które umożliwią absolwentom szybkie wdrożenie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i urzędach.

Czytaj dalej

Zarządzanie migracjami – poznaj kierunek studiów!

Zarządzanie migracjami to interdyscyplinarny kierunek studiów, silnie osadzony w krajowych i międzynarodowych badaniach z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk o ekonomii i zarządzaniu.

Czytaj dalej

Zbliżające się wydarzenia