Kierunki studiów BiałystokStudia BiałystokStudia psychologiczneTOP Białystok

Psychologia – Akademia Podlaska w Białymstoku

Studia na kierunku psychologia to wyłącznie propozycja jednej uczelni i to akurat niepublicznej – Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych. Studia pozwalają zdobyć solidną wiedzę o człowieku, o jego słabościach, siłach i możliwościach, o wielu tajemnicach życia społecznego.

Na uczelni w ramach studiów na kierunku psychologia znajdziecie ofertę dwóch specjalności:

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

  • Absolwenci specjalności Psychologia społeczna przygotowani będą do podejmowania działań wykorzystujących techniki psychologiczne i socjologiczne przy badaniu problemów dotyczących kształtowania się i zmiany postaw, wpływu społecznego, atrakcyjności interpersonalnej, organizacji i funkcjonowania grup społecznych
  • Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi dyscyplinami psychologii, a także z naukami podstawowymi (filozofia, logika, metodologia); zdobywać będą wiedzę z zakresu wpływu społecznego, technik manipulacji społecznej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, technik perswazji
  • Przygotowuje do pracy w: przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i public relations, w ośrodkach badań opinii publicznej i rynku, agencjach doradztwa personalnego, działach informacji i komunikacji, działach personalnych

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

  • Studenci specjalności Psychologia kliniczna zdobędą wiedzę w zakresie wpływu czynników psychologicznych na ogólny stan zdrowia człowieka, ich
  • Znaczeniu w powstawaniu chorób oraz roli, jaką odgrywają w kształtowaniu zachowania chorych ludzi oraz wpływu stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne, wiedzę w zakresie rozpoznawania psychologicznych i społecznych czynników ryzyka zaburzeń somatycznych i psychicznych, pomagania w ich minimalizowaniu oraz uczenia zdrowych sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi
  • Program Psychologii klinicznej pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie metod wsparcia pacjentów somatycznych, technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób, budowania pozytywnych emocji, radzenia sobie ze stresem, poczucia kontroli i własnej skuteczności w walce z chorobą
  • Przygotowuje do pracy w: szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych praktykach psychologicznych, sztabach interwencji kryzysowej, telefonach zaufania, ośrodkach dla uzależnionych, ośrodkach opieki społecznej, poradniach przedmałżeńskich, centrach pomocy rodzinie

Co po studiach psychologicznych

Absolwent może znaleźć pracę (w zależności od wybranej specjalności) m. in w szpitalu (na różnych oddziałach), poradniach, ośrodkach interwencyjnych, szpitalu psychiatrycznym; w szkole lub przedszkolu, domu starców, domu dziecka; w firmie jako specjalista ds. personalnych, specjalista ds. HR-u lub zarządzania zasobami ludzkimi, w sądzie, policji, więzieniach, wojsku.

Strona kierunku: PSYCHOLOGIA , Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych

Może warto odwiedzić stronę uczelni by dowiedzieć się o innych propozycjach kierunków studiów, zobacz Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia