Kierunki studiów Zielona GóranewStudia psychologiczneStudia Zielona GóraTop studiaTOP Zielona Góra

Psychologia w Zielonej Górze

Kierunek psychologiczny w Zielonej Górze oferuje jedna uczelnia. Jest nią Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Nauk Społecznych UZ. Od lat psychologia cieszy się dużą popularnością ze względu na ciekawe perspektywy zawodowe i możliwość samorozwoju. Dowiedz się więcej o psychologii na UZ.

Studia psychologiczne a szczególnie kierunek psychologia dostarczają szereg ważnych umiejętności praktycznych. Ich specyfika jest uzależniona od wybranej specjalności. Sprzyjają także osobistemu rozwojowi i refleksji, kształtują osobowość, równowagę psychiczną, rozwijają kompetencje życiowe takie jak odporność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie sieci wsparcia, negocjowanie.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim proponowane są różne specjalności. Na ten moment są to:

  • psychologia edukacyjna i wychowawcza
  • psychologia kliniczna
  • psychologia pracy, organizacji i zarządzania
  • psychoseksuologia

Praca po studiach psychologicznych

Ta oczywiście w największym stopniu zależy od ukończonej specjalności. Specjalność psychologia kliniczna przygotowuje do pracy w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych i pozapsychiatrycznych, np. onkologicznych oraz działalności w sektorze prywatnym między innymi  do prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej.

Ukończenie specjalności psychologia edukacyjna i wychowawcza przygotowuje do podjęcia pracy psychologa szkolnego, psychologa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, psychologa rodziny, doradcy zawodowego oraz mediatora rodzinnego. Pozwala na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy w placówkach oświatowych.

Absolwenci specjalności psychologia pracy, organizacji i zarządzania w szczególności przygotowani zostają do pracy w takich obszarach, jak rekrutacja kadr, zarządzanie, badania rynku, psychoedukacja i szkolenia, mediacje, wymiar sprawiedliwości oraz oświata.

Ukończenie specjalności psychoseksuologia przygotowuje do prowadzenia praktyki w obszarze poradnictwa seksualnego, rodzinnego, partnerskiego i młodzieżowego, podjęcia pracy psychologa rodziny, mediatora rodzinnego oraz prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej.

Rekrutacja na psychologię

W postępowaniu rekrutacyjnym na psychologię uwzględnia się wyniki z matury wg. wzoru:

LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

p – język polski
o – język obcy nowożytny
d – jeden przedmiot wybrany spośród:  biologia, fizyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Kierunek psychologia w Zielonej Górze

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia