Budownictwo w Krakowie

Studia na kierunku budownictwo można w Krakowie podjąć na dwóch uczelniach. Ten należący do najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków technicznych w Polsce studiować można wyłącznie na uczelniach państwowych. Absolwenci kierunku w czasach dynamicznie rozwijającego się runku budowlanego i drogowego mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia już po ukończeniu studiów inżynierskich. Dowiedz się więcej o propozycjach krakowskich szkół wyższych.

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Krakowie?

Kierunek na Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Budownictwo na Politechnice Krakowskiej umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Gwarancją właściwego poziomu nauczania na kierunku Budownictwo są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej

Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, budowy autostrad, dróg, ulic, lotnisk, mostów, budowli podziemnych, dróg żelaznych, budownictwa energooszczędnego, klimatyzacji, wentylacji zaopatrzenia w wodę i ciepło, ochrony wód, gleby i powietrza. Studia zapewniają możliwość zdobycia wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy w wymienionym wyżej zakresie. Wiedza ta z pewnością ułatwi uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.

Miejsca pracy dla inżyniera budownictwa to:

  • przedsiębiorstwa wykonawcze,
  • nadzór budowlany,
  • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
  • przemysł materiałów budowlanych,
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem oraz architekturą,
  • biura konstrukcyjno-projektowe,
  • instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe,
  • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa

Uczelnie prowadzące kierunek budownictwo w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Kraków.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia