Praca socjalna w Krakowie

Zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Gdzie studiować kierunek praca socjalna w Krakowie?

Studia na kierunku praca socjalna proponują krakowskim kandydatom Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Praca socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2)

Celem studiów na kierunku praca socjalna, które prowadzi UPJP2 w Krakowie, jest przygotowanie ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach działalności pomocowej. Wraz z bardzo szybko zachodzącymi przemianami społecznymi (np. demograficznymi, kulturowymi, ekonomicznymi) rośnie zapotrzebowanie na działalność socjalną, a w związku z tym również na ludzi przygotowanych do pracy w tym sektorze.

Specjalności na studiach I stopnia:

  •  praca socjalna z osobą chorującą psychicznie;
  •  praca socjalna z osobą starszą;
  •  praca socjalna z rodziną i dzieckiem.

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek, nie na specjalność. Wybór specjalności dokonywany jest najwcześniej po pierwszym semestrze studiów. Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się na nie wystarczającej liczby chętnych.

Program studiów jest realizowany w profilu praktycznym, co wzbogaca treści nauczania o zwiększoną ilość zajęć o charakterze ćwiczeniowym, warsztatowym i praktycznym. Absolwent kierunku ma szanse zdobyć nie tylko solidne kwalifikacje zawodowe, ale być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych. Istotnym elementem przygotowania do pracy socjalnej jest odbycie przez studenta dobrze zaplanowanej praktyki.

Praca socjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci kierunku praca socjalna, który prowadzi Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, będą zdobywać umiejętności do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których wymagana jest profesjonalna pomoc.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.

Uczelnie prowadzące kierunek praca socjalna w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia