Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia psychologiczne

Psychologia – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie

Studia na kierunku psychologia, realizowane przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ, mają profil praktyczny i przygotowują studentów do wykonywania w przyszłości zawodu zaufania publicznego, jakim jest rola zawodowa psychologa.

Kierunek studiów psychologia, który proponuje Uniwersytet Jagielloński (w wersji prowadzonej przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), ma profil praktyczny (w odróżnieniu od psychologii ogólnoakademickiej na Wydziale Filozofii).

Psychologia jako nauka o człowieku, obejmuje bogatą, holistyczną wiedzę o jego funkcjonowaniu, co odzwierciedla program studiów prowadzonych w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Ze względu na ich praktyczny profil, program zakłada realizację licznych zajęć o charakterze praktycznym, przygotowujących studentów do wykonywania w przyszłości zawodu zaufania publicznego, jakim jest rola zawodowa psychologa.

Program jest złożony z dwóch części: kanonu wiedzy ogólnopsychologicznej oraz specjalistycznej, jak również z kursów rozwijających umiejętności praktyczne. Kształcenie obejmuje bogatą wiedzę teoretyczną, podstawy pracy naukowej, przygotowanie do prowadzenia badań psychologicznych, przede wszystkim jednak – w szerokim zakresie uwzględnia zastosowania wiedzy w praktyce. Studenci rozwijają kompetencje ułatwiające pracę z ludźmi, poznają na zajęciach treningowych i warsztatowych specyfikę kontaktu w relacji pomagania, uczą się prowadzenia diagnozy psychologicznej i różnych form interwencji terapeutycznych. Bogata oferta zajęć do wyboru od II roku dostosowywana jest do zainteresowań studentów, nowych kierunków rozwoju psychologii oraz do potrzeb rynku pracy.

Absolwenci psychologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy w wielu obszarach. Podejmują zatrudnienie w systemie ochrony zdrowia (w lecznictwie psychiatrycznym dorosłych, dzieci i młodzieży, w specjalistycznych klinikach takich jak klinika kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, ponadto w lecznictwie neurologicznym oraz różnorodnych poradniach, takich jak poradnie leczenia bólu czy neurorehabilitacji). Pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Są zatrudniani w przedsiębiorstwach jako specjaliści z zakresu human resources, biznesu, marketingu czy reklamy. Pracują jako psychologowie sportu. Ich holistyczne wykształcenie pozwala na aplikację wiedzy psychologicznej w każdej sferze funkcjonowania człowieka w jego środowisku.

Część absolwentów psychologii wybiera ścieżkę naukową kontynuując studia w szkole doktorskiej i współpracując z pracownikami naukowymi w zakresie różnych projektów badawczych. Podsumowując, wzrastające tempo życia, mniejsza stabilność społeczna, coraz częściej rozpoznawane zaburzenia psychopatologiczne oraz starzenie się społeczeństw powodują, że zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną oraz jej zastosowanie w praktyce nieustannie rośnie.

Strona kierunku: PSYCHOLOGIA, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej , Uniwersytet Jagielloński

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia