Kierunki studiów SzczecinnewStudia psychologiczneStudia Szczecin

Komunikacja i psychologia w biznesie – kierunek psychologiczny w Szczecinie

Studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie to jedna z nowszych propozycji, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Szczeciński. Dzięki studiom można poznać psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka szczególnie w kontekście biznesowym.

Z opisu kierunku komunikacja i psychologia w biznesie dowiemy się, że studia przygotowują do zrozumienia m.in. zachowań człowieka w pracy i relacjach biznesowych, motywów jego  postępowania, kształtowania relacji międzyludzkich, roli emocji w podejmowania decyzji, a następnie wykorzystywania tej wiedzy w usprawnianiu działania podmiotów biznesowych (oraz innych organizacji), wpływania na postawy pracowników, kształtowania klimatu i kultury organizacyjnej czy doskonalenia komunikacji i działań marketingowych.

Czego się nauczysz?

 • identyfikacji przesłanek i mechanizmów zachowań ludzkich (pracowników, konsumentów, klientów),
 • warunków i sposobów efektywnej komunikacji,
 • metod i technik negocjacji i mediacji w biznesie,
 • stosowania technik kreatywnego myślenia oraz wywierania wpływu społecznego,
 • rozumienia, oceny i metod pomiaru procesów poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych człowieka.

Atrakcyjnie prezentuje się lista przykładowych przedmiotów na tym kierunku. Są to: psychologia społeczna, psychologia konsumenta, psychologia emocji i motywacji, metody analizy kompetencyjnej, metody analiz statystycznych w naukach społecznych, podstawy badan marketingowych, metody wspomagania decyzji, analiza danych rynkowych, badania terenowe w biznesie, neuronauka poznawcza, media społecznościowe w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Moduły w nauczaniu

Program kierunku ma charakter modułowy, student wybiera trzy z czterech modułów:

 • zachowania konsumenckie,
 • psychologia sprzedaży,
 • psychologia w zarządzaniu personelem,
 • zachowania pracowników w zespole.

Moduł dedykowany zachowaniom konsumenckim kształtuje umiejętności tworzenia efektywnego przekazu marketingowego. Uwzględnia osiągnięcia psychologii konsumenta, metody badania i analizy zachowań konsumentów oraz tworzenia treści marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, w tym neuromarketingu.

Moduł ukierunkowany na psychologię sprzedaży koncentruje się na rozwoju kompetencji sprzedaży i bezpośredniej relacji z klientem, dlatego studenci obok poznania strategii, technik i kanałów sprzedaży będą też poszerzali wiedzę dotyczącą psychologii relacji oraz technik perswazji.

Psychologiczne wsparcie procesów zarządzania personelem w obszarze rekrutacji, analizy i modelowania kompetencji oraz prowadzenia szkoleń są obszarami zainteresowań modułu poświęconemu psychologii w zarządzaniu personelem.

Rozwijanie umiejętności koordynowania i wspierania zespołów pracowników przez zgłębianie problematyki psychologii emocji, motywacji oraz przywództwa a także komunikacji interpersonalnej są tematem modułu dedykowanego zachowaniom pracowników w zespole.

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 • specjaliści ds. rekrutacji oraz obszarów HR (zarządzania zasobami ludzkimi),
 • menedżerowie i specjaliści sprzedaży,
 • specjaliści ds. komunikacji i marketingu,
 • trenerzy biznesu.

Kierunek komunikacja i psychologia w biznesie w Szczecinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia