Psychologia w Szczecinie

Kierunek studiów psychologia od lat należy do najchętniej wybieranych przez kandydatów. Może i ty chcesz rozpocząć studia na tym popularnym kierunku? Zastanawiasz się, czy wiele szczecińskich uczelni stwarza taką możliwość. Poznaj uczelnie, na których można studiować psychologię.

Aktualnie dwie szczecińskie uczelnie proponują studia na kierunku psychologia. Jest to oczywiście Uniwersytet Szczeciński, który umożliwia naukę na studiach jednolitych magisterskich. Trwają one wówczas pięć lat i ich ukończenie daje szereg uprawnień związanych z wykonywaniem zawodu psychologa.

Psychologia na Uniwersytecie Szczecińskim

Program obejmuje wiedzę z zakresu psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej oraz psychopatologii.

Po ukończeniu pierwszego etapu studiów wybrać można jedną ze specjalności:

  • psychologia społeczna
  • psychologia kliniczna

Jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia proponuje również Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Psychologia w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Na tej uczelni niepaństwowej proponowane są dwie specjalizacje: psychologia kliniczna oraz psychologia edukacyjna.

Absolwent psychologii klinicznej jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej i stosowania pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień oraz do tworzenia i udziału w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.

Psychologia edukacyjna– specjalność ta jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji, tzn. w: oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury, jak również w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację, wybór i planowanie rozwoju zawodowego, a także podejmowanie różnych działań interwencyjnych.

Przedmioty na studiach psychologicznych

psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia różnic indywidualnych, diagnoza sprawności poznawczych, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, psychologia zaburzeń osobowości, psychometria, psychologia kliniczna I (psychopatologia), psychologia społeczna, elementy psychiatrii, psychologia społeczna, psychopatologia chorób i zaburzeń psychicznych, warsztat trenera, wywieranie wpływu społecznego, marketing i reklama

Uczelnie prowadzące kierunek psychologia w Szczecinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia