Ranking kierunków studiów 2022

Co roku w połowie listopada dowiadywaliśmy się, które kierunki studiów w ostatnio zakończonej rekrutacji cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia w Polsce. Dane za rok 2022 podano wcześniej. Warto poznać listę rankingową kierunków z najnowszego zestawienia MEiN.

Podstawowe dane o rekrutacji w 2022 roku

Na nowy rok studiów przyjęto podobnie jak w roku poprzednim prawie 430 000 osób. Z tej ogromnej rzeszy studentów i kandydatów największa część chętnych przypada na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskich. Naukę na studiach drugiego stopnia podjęło ponad 103 tysiące studentów. W szkołach publicznych w tym roku akademickim naukę rozpocznie ponad 290 tysięcy osób. Popularne są również szkoły niepubliczne. Przyjęły one prawie 138 tysięcy kandydatów. To liczba porównywalna z rokiem 2021.

Ogółem:429 817 osoby, w tym:
na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:326 349 osób,
na studia drugiego stopnia:103 468 osób.

Do uczelni publicznych przyjęto:

Ogółem:291 853 – z tego 71 744 na studia drugiego stopnia,
w tym na studia stacjonarne:235 085 – z tego 52 028 na studia drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych  przyjęto:

Ogółem:137 964 – z tego 31 724 na studia drugiego stopnia,
w tym na studia stacjonarne:52 506 – z tego 8 303 na studia drugiego stopnia.

Najpopularniejsze studia 2022

Zastanawiasz się, które kierunki były oblegane, na które było najwięcej kandydatów? Odpowiedź nie będzie chyba zaskoczeniem. Najwięcej kandydatów chciało zdobyć indeks na kierunku informatyka. Tak jest zresztą już od kilku lat. Lista najpopularniejszych kierunków w całości jest co roku w miarę podobna.

Podium najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2022/2023 w porównaniu z rokiem poprzednim się nie zmieniło. Informatyka, psychologia, zarządzanie okazały się najchętniej wybieranymi kierunkami. Na każdym z tych kierunków przybyło chętnych. Na kierunek informatyka liczba chętnych wyniosła ponad 44 tysiące i była wyższa niż rok wcześniej o ponad 8 tysięcy. Na drugim miejscu znalazła się psychologia. Było to ponad 40 tysięcy chętnych i wzrost zainteresowania tym kierunkiem w porównaniu z rokiem poprzednim był znaczący (o 5 tysięcy). W tym zestawieniu na trzecim miejscu lokuje się kierunek zarządzanie – ponad 36 tysięcy. Tu również odnotowujemy wzrost zainteresowania o ponad 6 tysiące kandydatów.

W roku akademickim 2022/2023 lista tych najbardziej popularnych kierunków wygląda tak (po nazwie kierunku ilość osób, które kandydowały na studia.

Lista popularnych kierunków studiów 2022

 1. informatyka – 44163
 2. psychologia – 40642
 3. zarządzanie – 36532
 4. prawo – 22066
 5. kierunek lekarski – 21017
 6. ekonomia – 18166
 7. budownictwo – 13682
 8. finanse i rachunkowość – 13438
 9. filologia angielska – 13077
 10. logistyka – 11317
 11. fizjoterapia – 10687
 12. pielęgniarstwo – 10595
 13. biotechnologia – 10216
 14. administracja – 9775
 15. zarządzanie i inżynieria produkcji – 8979
 16. automatyka i robotyka – 8426
 17. informatyka stosowana – 8311
 18. mechanika i budowa maszyn – 8187
 19. stosunki międzynarodowe – 8180

Lista przedstawiona powyżej obejmuje 19 kierunków i uporządkowana jest zgodnie z ilością zgłoszeń na dany kierunek studiów, Na liście popularnych kierunków studiów pojawiły się te, na których było ponad 6 tys. zgłoszeń). W porównaniu z rokiem poprzednim do zestawienia trafiły: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn oraz stosunki międzynarodowe. Z kierunków na liście spory wzrost zainteresowania odnotował kierunek logistyka..

Jak wyglądał ranking kierunków studiów w roku 2020 oraz ranking kierunków studiów w roku 2021. Porównaj wyniki z roku 2019, 2020 i 2021.

Lista uwzględnia statystyki dotyczące studiów stacjonarnych I stopnia i studiów jednolitych magisterskich.

Ta lista pokazuje ranking kierunków według liczby zgłoszeń i uwzględnia te kierunki, na których naukę chciało podjąć ponad 8 tysięcy kandydatów.

Lista określa ogólną liczbę zgłoszeń kandydatów na dany kierunek. To z pewnością odzwierciedla ich popularność. W przypadku kierunku lekarskiego informacja nie obejmuje uczelni medycznych, nad którymi nadzór sprawuje Minister Zdrowia.

Warto wiedzieć, że liczba zgłoszeń kandydatów na dany kierunek studiów w uczelni jest wynikiem popularności kierunku i uczelni, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie nawet na kilka kierunków studiów w jednej lub w kilku uczelniach.

Statystyki opracowano w MEiN, na podstawie danych z uczelni.

Źródło informacji: MEiN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia