Ranking kierunków studiów 2021

Co roku w połowie listopada dowiadujemy się, które kierunki studiów w ostatnio zakończonej rekrutacji cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia w Polsce. Warto poznać listę rankingową kierunków z najnowszego zestawienia MEiN.

Podstawowe dane o rekrutacji w 2021 roku

Na nowy rok studiów przyjęto podobnie jak w roku poprzednim prawie 430 000 osób. Z tej ogromnej rzeszy studentów i kandydatów największa część chętnych przypada na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskich. Naukę na studiach drugiego stopnia podjęło ponad 108 tysięcy studentów. W szkołach publicznych w tym roku akademickim uczy się prawie 290 tysięcy osób. Popularne są również szkoły niepubliczne. Przyjęły one ponad 138 tysięcy kandydatów. To spory wzrost w porównaniu z rokiem 2020.

Ogółem:428 302 osoby, w tym:
na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:319 375 osób,
na studia drugiego stopnia:108 927 osób.

Do uczelni publicznych przyjęto:

Ogółem:289 886 – z tego 76 021 na studia drugiego stopnia,
w tym na studia stacjonarne:227 892 – z tego 52 817 na studia drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych  przyjęto:

Ogółem:138 416 – z tego 32 906 na studia drugiego stopnia,
w tym na studia stacjonarne:46 885 – z tego 7 183 na studia drugiego stopnia.

Najpopularniejsze studia 2021

Zastanawiasz się, które kierunki były oblegane, na które było najwięcej kandydatów? Odpowiedź nie będzie chyba zaskoczeniem. Najwięcej kandydatów chciało zdobyć indeks na kierunku informatyka. Tak jest zresztą już od kilku lat. Lista najpopularniejszych kierunków w całości jest co roku w miarę podobna.

Podium najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022 w porównaniu z rokiem poprzednim się nie zmieniło. Informatyka, psychologia, zarządzanie okazały się najchętniej wybieranymi kierunkami. Na każdym z tych kierunków przybyło chętnych. Na kierunek informatyka liczba chętnych wyniosła ponad 36 tysiące i była wyższa niż rok wcześniej o ponad 2 tysiące. Na drugim miejscu znalazła się psychologia. Było to ponad 35 tysięcy chętnych i wzrost zainteresowania tym kierunkiem w porównaniu z rokiem poprzednim był znaczący. W tym zestawieniu na trzecim miejscu lokuje się kierunek zarządzanie – ponad 29 tysięcy. Tu również odnotowujemy wzrost zainteresowania o ponad 4 tysiące kandydatów.

W roku akademickim 2021/202 lista tych najbardziej popularnych kierunków wygląda tak (po nazwie kierunku ilość osób, które kandydowały na studia.

Lista popularnych kierunków studiów 2021

 • Informatyka – 36 026
 • Psychologia – 35 264
 • Zarządzanie – 29 272
 • Kierunek lekarski – 21 620
 • Prawo – 20 541
 • Ekonomia – 17 209
 • Filologia angielska – 13 913
 • Finanse i rachunkowość – 13 082
 • Budownictwo – 12 558
 • Pielęgniarstwo – 11 543
 • Fizjoterapia – 10 187
 • Biotechnologia – 10 176
 • Logistyka – 9 663
 • Administracja – 9 173
 • Informatyka stosowana – 8 678
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – 8 621

Na liście popularnych kierunków studiów pojawiły się dwa nowe. Duże zainteresowanie wzbudziły w tym roku: pielęgniarstwo oraz informatyka stosowana.

Jak wyglądał ranking kierunków studiów w roku 2020. Porównaj wyniki z roku 2019 i 2020.

Lista uwzględnia statystyki dotyczące studiów stacjonarnych I stopnia i studiów jednolitych magisterskich.

Ta lista pokazuje ranking kierunków według liczby zgłoszeń i uwzględnia te kierunki, na których naukę chciało podjąć ponad 8 tysięcy kandydatów.

Lista określa ogólną liczbę zgłoszeń kandydatów na dany kierunek. To z pewnością odzwierciedla ich popularność. W przypadku kierunku lekarskiego informacja nie obejmuje uczelni medycznych, nad którymi nadzór sprawuje Minister Zdrowia.

Warto wiedzieć, że liczba zgłoszeń kandydatów na dany kierunek studiów w uczelni jest wynikiem popularności kierunku i uczelni, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie nawet na kilka kierunków studiów w jednej lub w kilku uczelniach.

Statystyki opracowano w MEiN, na podstawie danych z uczelni.

Źródło informacji: MEiN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia