Kierunki studiów Gdańskrodzaje studiów GdańskStudiaStudia GdańskStudia geograficzne

Studia geograficzne w Gdańsku

Studia geograficzne w Gdańsku to propozycja Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Oceanografii i Geografii UG). Przykładowe kierunki studiów geograficznych w Gdańsku to: GEOLOGIA, OCEANOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Poznać warto również propozycje, które przygotowała Politechnika Gdańska. Kierunki: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Oferta kierunków geograficznych cieszy się całkiem dużym zainteresowaniem kandydatów. Uwagę przykuwają propozycje studiów geodezyjnych, geologicznych i z działu gospodarki przestrzennej. Poznaj dokładniej studia geograficzne w Trójmieście!

Geografia na Uniwersytecie Gdańskim

Studia na kierunku geografia, które proponuje Uniwersytet Gdański, dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka, znakomicie wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju, na której powinny opierać się wszelkie działania podejmowane w różnych skalach przestrzennych, na różnych szczeblach władzy i przez szeroki wachlarz podmiotów podejmujących jakąkolwiek działalność w szeroko rozumianym środowisku geograficznym.

Perspektywy zawodowe – absolwenci geografii znajdują zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się:

 • ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
 • osłoną hydrometeorologiczną kraju;
 • planowaniem przestrzennym;
 • kształtowaniem warunków życia ludzi;
 • organizacją działalności społeczno-gospodarczej;
 • zarządzaniem kryzysowym
 • adaptacją do zmian klimatu i łagodzeniem jej skutków.

Geologia na Uniwersytecie Gdańskim

Studia I stopnia na kierunku geologia zapewniają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy nowocześnie wykształconej kadry geologicznej przygotowanej do wykonywania i nadzorowania prac i robót geologicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki strefy brzegowej morza. 

Studia obejmują różne formy kształcenia, tj. wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz ćwiczenia terenowe. W toku studiów student odbywa praktykę zawodową w wybranej instytucji lub firmie geologicznej. Ponadto, ma możliwość udziału w wymianie zagranicznej z partnerskimi uczelniami w Europie oraz udziału w programie krajowym MOST.

Perspektywy zawodowe:

 • Przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne;
 • Instytucje naukowo-badawcze;
 • Administracja państwowa i samorządowa, w tym wydziały budownictwa, ekologii i ochrony środowiska, gospodarki zasobami środowiska.

Geodezja i kartografia na Politechnice Gdańskiej

Na studiach proponowanych przez Politechnikę Gdańską realizowane są profile kształcenia, które przygotowują do wykonywania pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz ich numerycznego opracowywania i wizualizacji.

Redagowanie map to tylko część zadań, które stoi przed geodetą. Dzięki studiom poznasz zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym, badaniem stanu prawnego nieruchomości, monitoringiem budowli i środowiska czy analizami geoprzestrzennymi.

Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikają z obowiązujących uwarunkowań prawnych, a także technicznych i dotyczą tworzenia opracowań kartograficznych, monitoringu budowli i środowiska, analiz geoprzestrzennych czy badań stanu prawnego nieruchomości.

Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach tworzą relacyjną bazę danych wykorzystywaną do różnorodnych analiz opracowywanych na potrzeby racjonalizacji gospodarki przestrzennej, usprawnienia procesów inwestycyjnych oraz wspomagania akcji ratowniczych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy geodezyjne w branży inżynierskiej i geoinformatycznej
 • jednostki geodezyjne w administracji publicznej
 • placówki naukowo-badawcze
 • biura usług geodezyjnych i projektowych

Kierunki studiów geograficznych w Gdańsku 2024

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Gdańsk. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Trójmieście

Geologia – studia w Gdańsku

Studia na kierunku geologia przygotują Cię do wykonywania i nadzorowania prac i robót geologicznych, geologiczno-inżynierskich…

Studia chemiczne w Gdańsku

Studia chemiczne proponują kandydatom w Gdańsku dwie największe renomowane uczelnie publiczne. Dowiedz się więcej o…

Studia humanistyczne w Gdańsku

Gdańsk ma dla humanistów bogatą ofertę studiów humanistycznych. Najwięcej propozycji dla kandydatów przygotował oczywiście Uniwersytet…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia