Kierunki o zarządzaniu w PolsceKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia z zarządzania

Zarządzanie polityką społeczną – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów zarządzanie polityką społeczną przygotowuje przyszłych liderów i menedżerów organizacji publicznych, gospodarczych oraz pozarządowych, które przede wszystkim realizować będą zadania z obszaru polityki społecznej.

Studia mają na celu wyposażyć studentów w umiejętności potrzebne do zrozumienia jak w sposób nowoczesny zarządzać permanentną transformacją spraw publicznych, w szczególności w obszarze polityki społecznej. Studia te koncentrują się na zapewnieniu przyszłym menedżerom narzędzi umożliwiających reagowanie na bieżące i przyszłe wyzwania stojące przed rządami, samorządami, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwiają także pozyskanie wiedzy w jaki sposób, wychodząc poza tradycyjne paradygmaty i wykorzystując nietradycyjne rozwiązania, podejmować skuteczne decyzje zarządcze.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Zarządzanie polityką społeczną

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Zarządzanie polityką społeczną?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Zarządzanie polityką społeczną?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Zarządzanie polityką społeczną?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia