Kierunki psychologiczne w Polsce

Kierunki psychologiczne w PolsceKierunki społeczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia psychologiczneStudia społeczne

Komunikacja i psychologia w biznesie – poznaj kierunek studiów!

Kierunek studiów komunikacja i psychologia w biznesie łączy aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka z jego aktywnością zawodową i biznesową.

Read More
Kierunki psychologiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia psychologiczne

Psychologia w zarządzaniu – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu pozwalają na aktywne kształtowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijanie predyspozycji zarządczych, które przekładają się na budowanie sieci kontaktów zawodowych.

Read More
Kierunki psychologiczne w PolsceKierunki studiów w PolsceNowePoznaj kierunekStudia psychologiczne

Psychologia – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku psychologia przygotowują do wykonywania zawodu psychologa, a w szczególności działań psychologicznych związanych z diagnozą, opiniowaniem, orzekaniem, jak również udzielaniem pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym.

Read More

Zbliżające się wydarzenia