Kierunek prawno-administracyjny – poznaj studia!

Studia na kierunku prawno-administracyjnym pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w administracji skarbowej, gospodarczej, czy instytucjach UE, w związku z procesami globalizacji.

Studenci tego kierunku zdobywają kompetencje, które pozwolą im w przyszłości podejmować wyzwania stawiane przed administracją gospodarczą i skarbową oraz instytucjami Unii Europejskiej i innymi organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się kwestiami prawno-administracyjnymi.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku prawno-administracyjnego

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować Kierunek prawno-administracyjny?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz Kierunek prawno-administracyjny?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów po kierunku prawno-administracyjnym?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia