Kierunek prawno-biznesowy – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku prawno-biznesowym pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów oraz zarządzania, pozwalając absolwentom na sprawne poruszanie się w sektorze bankowym, giełdowym i ubezpieczeniach.

Studenci uczą się dokonywania analizy ekonomiczno-finansowej i rozwijają swoją wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw. Zdobywają także umiejętności komunikacji i negocjacji, jak również zdolności organizacyjne, co w przyszłej pracy zawodowej potrafią wykorzystać podczas pracy z klientem oraz zespołem.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku prawno-biznesowego

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek prawno-biznesowy?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek prawno-biznesowy?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku prawno-biznesowego?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia