Kierunki studiów RzeszówStudia RzeszówStudia społeczne

Nauki o rodzinie w Rzeszowie

Studia licencjackie na kierunku nauki o rodzinie proponuje kandydatom Uniwersytet Rzeszowski. Te praktyczne studia umożliwiają zdobycie wiedzy na temat małżeństwa i rodziny oraz umiejętności ukierunkowane na zastosowanie praktyczne w pracy z rodziną.

W ramach zaprezentowanej sylwetki absolwenta kierunku nauki o rodzinie uwypukla się fakt, że posiada on:

  • wiedzę w zakresie: zagadnień związanych z rodziną i jej funkcjonowaniu w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, prawnym, biomedycznym, filozoficznym i teologicznym. Zna terminologię z zakresu biologicznego i zdrowotnego rozwoju człowieka. Posiada wiedzę na temat przebiegu procesu wychowania i socjalizacji w kontekście przemian współczesnych środowisk i instytucji społecznych. Ma wiedzę o podmiotach i placówkach działających na rzecz rodziny i ich działaniach. Ma wiedzę o sposobach diagnozowania potrzeb rodziny znajdującej się różnym układzie wewnętrznym i w różnorodnym położeniu społecznym. Ma wiedzę o negocjacjach i mediacji
  • umiejętności w zakresie: interpretacji informacji związanych z biologicznym i jednostkowym rozwojem człowieka oraz jego funkcjonowaniem społecznym, zwłaszcza w środowisku rodzinnym. Potrafi rozwijać umiejętności profesjonalne związane z pedagogicznym, psychologicznym, socjalnym i prawnym wspieraniem rodziny, wykorzystując zdobytą wiedzę do opisu i praktycznego zastosowania w pracy z rodziną. Potrafi samodzielnie planować i realizować projekty w zakresie pomocy i wspierania rodziny, przeżywającej różnego rodzaju trudności. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych związanych z systemem rodzinnym. Potrafi stosować przepisy prawa odnoszące się do rodziny (chroniące wartości życia rodzinnego). Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów poszczególnych członków rodziny oraz porozumiewać się z rodziną i przedstawicielami podmiotów środowiskowych działających na rzecz rodziny.

Możliwość zatrudnienia w:

  • samorządowych jednostkach/instytucjach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej np. w charakterze asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  • placówkach wsparcia dziennego,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu,
  • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
  • interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  • instytucjach/podmiotach, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny.

Kierunek nauki o rodzinie w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia