Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia RzeszówStudia społeczne

Socjologia – studia w Rzeszowie

Atrakcyjne studia na kierunku socjologia proponuje Uniwersytet Rzeszowski. Uczelnia oferuje na studiach licencjackich dwie specjalności.

Studia na kierunku socjologia proponuje kandydatom Uniwersytet Rzeszowski. W ramach kierunku realizowane są dwie specjalności.

Studia I stopnia:

  • Badanie rynku i opinii publicznej
  • Administracja publiczna i rozwój regionalny

Specjalność Administracja publiczna i rozwój regionalny przygotowuje specjalistów potrafiących współdziałać z administracją rządową, agendami Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi; planujących i wykonujących zadania z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego; umiejących inicjować działania obywatelskie z wykorzystaniem lokalnych zasobów kapitału społecznego i kulturalnego; przygotowujących oferty i prowadzących działania z zakresu regionalnego Public Relations na szczeblu krajowym i unijnym.

Celem specjalności Badanie rynku i opinii publicznej jest przygotowanie studentów do pracy socjologa jako badacza, potrafiącego samodzielnie przygotować i przeprowadzić badania socjologiczne. Specjalność kładzie szczególny nacisk na problematykę obejmującą zagadnienia z zakresu metodologii badań społecznych i statystycznej analiza danych przy użyciu technik komputerowych. W ramach tej specjalności studenci zdobywają również wiedzę z zakresu public relations, komunikowania masowego oraz technik i metod kształtowania opinii publicznej.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w:

  • instytucjach publicznych (rządowych i samorządowych), firmach badawczych,
  • branży reklamowej,
  • organizacjach z sektora Public Relations (PR) i Human Relations (HR),
  • firmach konsultingowych i doradczych,
  • organizacjach pozarządowych.

Kierunek socjologia w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia