Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia społeczne

Kognitywistyka w Lublinie

Przeglądasz społeczne kierunki studiów w Lublinie, ale nie możesz się zdecydować? Dowiedz się więcej o kierunku kognitywistyka. Które lubelskie uczelnie proponują go kandydatom?

Studia na kierunku kognitywistyka prowadzą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Kognitywistyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Absolwent studiów na kierunku kognitywistyka na UMCS w Lublinie zna przedmiot badań dyscyplin kognitywistycznych (filozofii umysłu, psychologii poznawczej, neuronauki poznawczej, semiotyki poznawczej, językoznawstwa kognitywnego), tj. umysł i mózg jako naturalne systemy poznawcze oraz zachodzące w nich procesy poznawcze. Zna i definiuje (w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim) elementarną terminologię z zakresu dyscyplin tworzących kognitywistykę; zna zależności między terminologią służącą do opisu systemów poznawczych w ramach poszczególnych dyscyplin. Zna i rozumie filozoficzne koncepcje umysłu, charakterystyki systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych oraz neuronalnych; zna podstawowe teorie psychologiczne i neuronaukowe ujmujące systemy poznawcze, ujęcia umysłu jako systemu poznawczego posługującego się znakami.

Absolwent kognitywistyki ma świadomość społecznych konsekwencji wdrażania technologicznych rozwiązań wspomagających czynności poznawcze i aktywności komunikacyjne. Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach kognitywistyki oraz korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacją badań nad poznaniem. Jest gotowy do wykorzystywania zdobytej wiedzy kognitywistycznej w działaniach na rzecz interesu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości.

Kognitywistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL)

Kognitywistyka na KUL to studia, które przygotowują do badania naturalnych i sztucznych systemów poznawczych oraz aplikacji wyników tych badań oraz do działania w zespołach interdyscyplinarnych.

studenci odbywają praktyki w instytucjach zajmujących się komunikacją społeczną, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, edukacją, kulturą, badaniami naukowymi, reklamą, np. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie, itp.

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę jako architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych) w ośrodkach przetwarzania danych, jako architekt informacji w branży reklamowej, serwisach internetowych i agencjach public relations oraz jako badacz w instytucjach naukowych.

Kierunek kognitywistyka w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia