Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie

Jeśli przeglądasz społeczne kierunki studiów w Lublinie i myślisz o tym, by podjąć studia dziennikarskie – sprawdź które lubelskie uczelnie prowadzą kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna!

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna proponują kandydatom Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ten kierunek ma w swojej ofercie również uczelnia niepubliczna – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (propozycja UMCS w Lublinie) masz szansę na zdobycie odpowiedniej wiedzy w zakresie funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych, kulturowych, technologicznych komunikowania społecznego. Studia te zapewnią Ci także praktyczne przygotowanie się do pracy dziennikarza, dzięki zajęciom ze specjalistami z wiodących redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych.

Specjalności:

  • Marketing polityczny,
  • Specjalność medialna.

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i nowych (Internet). Ponadto jego kompetencje pozwalają na pracę w agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL)

Studia w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na KUL umożliwiają zdobycie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich internetowych, jak również zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze).

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia dziennikarskie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie łączą w sobie zagadnienia z różnych dziedzin, czyniąc je tym samym interesującymi i rozwijającymi światopogląd. Student nabywa wszechstronną wiedzę z zakresu etyki dziennikarskiej, prawa mediów, czy storytellingu, która ukazuje podstawy pracy dziennikarza. Z kolei zajęcia praktyczne pozwalają na dogłębne poznanie tajników warsztatu dziennikarskiego, który jest nieodzownym elementem pracy w telewizji, radiu, prasie czy serwisach internetowych. Absolwent to świadomy siebie i swoich możliwości twórca, który dzięki studiom znajduje wiele możliwości zawodowych, od pracy w redakcjach, przez branżę PR, aż po szeroko rozumianą kulturę.

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo mając szerokie perspektywy zawodowe mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • redakcjach czasopism i serwisach internetowych,
  • agencjach prasowych,
  • stacjach radiowych i telewizyjnych,
  • agencjach reklamowych i PR,
  • firmach doradczych i konsultingowych,
  • działach marketingu, PR, komunikacji oraz tych, związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w przedsiębiorstwach zarówno polskich, jak i międzynarodowych,
  • działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji, np. jako rzecznik prasowy,
  • ramach własnej działalności gospodarczej jako niezależny twórca.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia