Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczne

Bezpieczeństwo narodowe w Krakowie

Niepewna sytuacja na arenie międzynarodowej, zagrożenia wewnętrzne o skali państwowej powodują, że sporym zainteresowaniem cieszą się studia z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Przyglądamy się propozycjom krakowskich uczelni. Które z nich mają w ofercie kierunek bezpieczeństwo narodowe?

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny i innowacyjny kierunek, łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę, dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym.

Wyszukaliśmy propozycje trzech krakowskich uczelni, które oferują kandydatom studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Studia można podjąć na Uniwersytecie Jagiellońskim. To oferta Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Studiować można również bezpieczeństwo narodowe na dwóch uczelniach niepaństwowych.

W Akademii WSB na studiach I stopnia specjalności:

  • bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
  • kryminalistyka
  • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
  • wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Drugą z uczelni niepaństwowych, która proponuje studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego.

W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na jednej z sześciu ścieżek specjalizacyjnych:

  • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;
  • edukacja dla bezpieczeństwa;
  • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności;
  • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • siły i służby specjalne

Dowiedz się więcej o atrakcyjności poszczególnych kierunków wybierając uczelnię i kierunek z listy poniżej.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia