Kierunki studiów LublinStudia LublinStudia z zarządzania

Zarządzanie – UMCS w Lublinie

Na kierunku Zarządzanie na UMCS w Lublinie zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować sprawna organizacja – niezależnie od tego, czy będzie to firma prywatna, instytucja publiczna czy struktura bezpieczeństwa państwa.

Zasady dobrego zarządzania można z powodzeniem wykorzystać w każdej dziedzinie. Na kierunku zarządzanie dowiesz się, jak diagnozować i rozwiązywać problemy takich organizacji, np. dotyczące gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi czy informacjami. Ta wiedza prędzej czy później zapewni Ci kierownicze stanowisko w wybranej przez Ciebie branży.

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności:

  • menadżer produktu,
  • e-biznes,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów organizacji i właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych. Wie, jak wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, a także potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym. Identyfikuje również zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów organizacji. Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu wymaganym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pracę znajdziesz w firmach różnych branż, zarówno konsultingowych, jak i agencjach marketingowych czy reklamowych. Swoją wiedzę możesz wykorzystać w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży czy public relations. Możesz pracować jako menedżer lub kierownik średniego szczebla zarządzania, specjalista ds. analiz i sprawozdawczości, ale też kierownik zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa czy organach administracyjnych. Możesz też oczywiście kontynuować naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych.

Strona kierunku: ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Lublin
Studia ekonomiczne Lublin
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie LublinInteresujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia