Kierunki studiów LublinStudia artystyczneStudia Lublin

Jazz i muzyka estradowa w Lublinie

Jeśli myślisz o tym, by swoją przyszłą aktywność zawodową związać z wykonawstwem instrumentalnym lub wokalnym, to niezbędne umiejętności oraz szeroką wiedzę z tych zakresów zdobędziesz na kierunku jazz i muzyka estradowa.

Jazz i muzyka estradowa to studia I stopnia, które proponuje kandydatom Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia).

Zależnie od zainteresowań i predyspozycji studenta, już od pierwszego roku studiów można wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • wykonawstwo instrumentalne,
  • wykonawstwo wokalne.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa zna i rozumie zagadnienia i kierunki rozwoju w historii muzyki klasycznej, jazzowej, rozrywkowej i gatunków pokrewnych, w tym reprezentatywne dzieła i podstawowy repertuar z nimi związany. Zna treści publikacji dotyczące sztuk muzycznych, style i gatunki muzyczne oraz związane z nimi tradycje wykonawcze, problematykę technologii stosowanych w muzyce, kwestie dotyczące budowy i higieny aparatu głosowego oraz budowy instrumentów, sposoby tworzenia, wykonywania, analizowania i interpretowania utworów muzycznych, w tym sposoby improwizowania, a także powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami ujętymi w programie studiów. Znane mu są zagadnienia dotyczące współczesnego życia muzycznego, zasady ochrony własności intelektualnej oraz etyczne, rynkowe i prawne aspekty związane z wykonywaniem zawodu artysty muzyka.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku jazz i muzyka estradowa możesz m.in. prowadzić własną działalność artystyczną jako artysta muzyk mający kompetencje w poruszaniu się w różnorodnej stylistyce jazzowo-rozrywkowej. Posiądziesz umiejętności wykonawcze z zakresu swojej specjalności (wykonawstwo wokalne lub instrumentalne), zarówno w grze zespołowej jak i jako solista. Będziesz przygotowany do współdziałania w zespołach jazzowych i rozrywkowych.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia przyniesie Ci świadomość wyboru dalszej muzycznej drogi, umożliwi podjęcie odpowiedzialnej decyzji o dalszej edukacji i karierze zawodowej. Zostaniesz przygotowany do działalności estradowej i podejmowania pracy we wszelkich projektach muzycznych, do prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych i instrumentalnych w charakterze instruktora oraz do działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury i mediach. Pracę znajdziesz też w różnych instytucjach jako animator kultury. Zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Kierunek jazz i muzyka estradowa w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia artystyczne Lublin. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia