Kierunki studiów LublinStudia LublinStudia społeczne

Kreatywność społeczna w Lublinie

Studia na kierunku kreatywność społeczna służą rozwijaniu tak pożądanej cechy, jaką jest nieszablonowość, oryginalność, innowacyjność czy kreatywność. Przygotują cię do pracy w branżach kreatywnych. Kierunek jest propozycją studiów, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Kierunek kreatywność społeczna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Łączą w sobie wiedzę humanistyczno-społeczną z umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do odnalezienia się w warunkach szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwenci kierunku Kreatywność społeczna obok wiedzy humanistyczno-społecznej nabywają również praktycznych umiejętności i technik kreatywnego działania podczas zajęć warsztatowych z zakresu kreatywności, komunikacji, socjotechnik, wystąpień publicznych, organizacji i zarządzania – prowadzonych także przez doświadczonych ekspertów  zewnętrznych.

Celem studiów jest przede wszystkim  interdyscyplinarne kształcenie kompetentnej, odpowiedzialnej i skutecznej klasy kreatywnej, która swą aktywnością będzie wzmacniała innowacyjność społeczną, przyczyniając się do podwyższenia jakości i kultury życia indywidualnego oraz publicznego.

Kształcone w ramach studiów kompetencje i umiejętności kreatywne, cenione wysoko przez wszystkich pracodawców, zapewniają absolwentom korzystną pozycję na rynku pracy. Społeczne zapotrzebowanie na taki kierunek i absolwentów potwierdzają różne strategie rozwojowe, przyjmowane zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnej

Co po studiach? 

Ze zdobytą wiedzą możesz pracować we wszelkich branżach kreatywnych (media, agencje reklamowe, instytucje kulturalne), ale też np. jako trener kreatywności, specjalista ds. wizerunku (w tym politycznego), doradca w przemyśle kreatywnym lub personalny. Twoja wiedza przyda się również np. w pracy infobrokera czy agenta reklamy. Swoją wiedzę możesz wykorzystać w działalności społecznej czy kulturalnej. Z dyplomem studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na innych studiach II stopnia lub podyplomowych.

Kreatywność społeczna na UMCS w Lublinie

Rekrutacja

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są: język polski oraz dwa przedmioty spośród: język obcy nowożytny, matematyka, historia, biologia, filozofia, fizyka, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna. 

Więcej o kierunku: KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia