Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia artystyczneStudia Lublin

Animacja kultury w Lublinie

Wybierz studia, które przygotują Cię do animacji kultury, zarządzania działalnością kulturalną, pozyskiwania na nią środków finansowych oraz skutecznego jej reklamowania.

Program studiów na kierunku animacja kultury, które prowadzi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS), jest skonstruowany tak, by przygotować Cię nie tylko do animacji kultury, ale też zarządzania, reklamowania działalności kulturalnej i pozyskiwania środków finansowych.

Specjalności dostępne w ramach kierunku:

  • multimedialna,
  • sceniczna.

Po studiach możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia, zarówno na animacji, jak i na całkiem innym kierunku, który Cię interesuje.

A jak wyglądają perspektywy zawodowe? Z dyplomem animatora możesz pracować w różnych instytucjach kultury – publicznych i prywatnych, w wydziałach urzędów administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za działalność kulturalną, a także w państwowych i samorządowych instytucjach kultury (np. wojewódzkich czy gminnych ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury, świetlicach, klubach osiedlowych czy nawet klubach seniora).

Zatrudnienie znajdziesz także w różnych fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach o profilu społeczno-kulturalnym, towarzystwach regionalnych czy prywatnych agencjach, galeriach lub biurach zajmujących się działalnością kulturalną i artystyczną. Pozyskana na studiach wiedza pomoże Ci także w zakładaniu i prowadzeniu takich instytucji. Możesz oczywiście pracować jako animator podczas różnych wydarzeń, imprez lub w turystyce. Z powodzeniem odnajdziesz się też w branży kreatywnej czy medialnej.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia artystyczne Lublin. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia