Kierunki studiów LublinStudia geograficzneStudia Lublin

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – studia w Lublinie

Zostań specjalistą zarządzania zasobami środowiska w celach obronnych i w sytuacjach kryzysowych. Wybierz studia w Lublinie na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe.

Kierunek geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe proponuje kandydatom Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pierwsze tego typu studia w kraju i drugie w Europie. Ich ukończenie daje tytuł zawodowy inżyniera. Są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy, głównie służb mundurowych i cywilnych, sztabów reagowania kryzysowego oraz administracji państwowej i lokalnej, na specjalistów od zarządzania zasobami środowiska w celach obronnych oraz w sytuacjach kryzysowych.

Program łączy interdyscyplinarną  wiedzę i praktykę z zakresu geografii, geologii, zarządzania kryzysowego, zarządzania zasobami ludzkimi, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), zagadnień dotyczących obronności, psychologii oraz prawa. Kluczowymi elementami programu studiów są przedmioty ukierunkowane na analizy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, na prognozowanie geozagrożeń i zagrożeń militarnych oraz projektowanie działań zapewniających bezpieczeństwo.

Zarówno w laboratorium jak i podczas licznych ćwiczeń terenowych student uczy się pozyskiwać dane o przestrzeni oraz wykorzystywać je dla celów obronności i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas studiów prezentowana jest również wiedza niezbędna do skutecznego komunikowania się oraz zarządzania informacją. Pod okiem specjalistów student uczy się pilotowania dronów, obsługi skanerów laserowych 3D, a także sztuk walki i podstaw strzelectwa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników akademickich oraz ekspertów z otoczenia zewnętrznego. 

Specjalności do wyboru:

  • geograficzne uwarunkowania obronności,
  • zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów od środowiska i zarządzania sytuacjami kryzysowymi m.in. w:

  • służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska,
  • jednostkach zarządzania kryzysowego w ramach struktur administracji państwowej i samorządowej
  • w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego,
  • w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • w Służbie Ochrony Państwa,
  • w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • w laboratoriach.

Kierunek studiów geografia wojskowa i zarzadzanie kryzysowe w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Lublin. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia