Kierunki studiów Poznańrodzaje studiów PoznańStudiaStudia PoznańStudia przyrodnicze

Studia przyrodnicze w Poznaniu

Studia przyrodnicze w Poznaniu dostępne są w ofercie uczelni publicznych. Szukać ich warto w ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przykładowe kierunki: OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO. Poznaj lepiej kierunki przyrodnicze w Poznaniu.

Kandydaci na studia przyrodnicze w Poznaniu nie mają zbyt wielu opcji do wyboru – tak jak można się tego było spodziewać, najwięcej z nich oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W przypadku kierunku ochrona środowiska można go studiować również na UAM.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Program studiów na kierunku ochrona środowiska, prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, chemia i fizyka), obejmuje treści kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, organizacji ochrony przyrody i środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, rozpoznawania, programowania i monitorowania zagrożeń dla środowiska, nowych technologii w ochronie środowiska, w tym biotechnologicznych, aspektów prawnych i ekonomicznych, edukacji ekologicznej.

Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy, jak również przygotowani są  do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.

Perspektywy zawodowe:

 • Przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska
 • Instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • Jednostki naukowo-badawcze
 • Firmy doradcze, eksperckie
 • Instytucje finansujące działania związane z ochroną środowiska
 • Prowadzenie własnego biznesu

Ochrona środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku ochrona środowiska, które proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prowadzi je Wydział Biologii UAM), łączą wiele obszarów nauki z praktyką zarządzania środowiskiem. Studenci spotykają się ze specjalistami z ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Uczą się korzystać z metod ochrony i kształtowania środowiska oraz geograficznych systemów informacyjnych, biorą udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych.

Absolwenci znajdą pracę m.in. w:

 • administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • prywatnych firmach konsultingowych, firmach eksperckich;
 • laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych;
 • przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych.


Uzyskaj szczegółowe informacje o przyrodniczych kierunkach studiów w Poznaniu – wybierz interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów przyrodniczych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Poznań. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia