Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu

Interesują Cię studia pedagogiczne? Chcesz wybrać kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu? Które toruńskie uczelnie wyższe proponują go kandydatom?

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponują Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Dowiedz się więcej!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UMK w Toruniu w sposób profesjonalny i zapewniający najwyższą jakość kształcenia, przygotowują kompleksowo i nowatorsko do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także w zakresie opieki żłobkowej. Akademicki program kształcenia oparty jest na najwyższych standardach. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad programem studiów zapewniają doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy. Uczelnia posiada wieloletnią tradycję profesjonalnego kształcenia nauczycieli.

Zajęcia mają w większości charakter warsztatowy i ćwiczeniowy, studenci zdobywają przydatne w zawodzie umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne, dyskutują, pracują zespołowo, rozwiązują problemy w sposób twórczy, są kreatywni. Zajęcia na uczelni powiązane są z systematyczną praktyką – z zajęciami terenowymi w przedszkolach i szkołach podstawowych. Studenci mają możliwość realizacji wielu projektów edukacyjnych i wychowawczych. Biorą udział w warsztatach i seminariach tematycznych. Działają w kole naukowym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, realizują liczne projekty dla dzieci i rodzin, organizują charytatywne zbiórki (Szlachetna Paczka). Współorganizują kongresy wychowania przedszkolnego. Prowadzą bezpłatne warsztaty dla studentów.

Ukończenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna daje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i w edukacji wczesnoszkolnej. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia placówek. Rozumiejąc potrzebę ciągłego doskonalenia, mają możliwość nabywania nowych kompetencji na proponowanych studiach podyplomowych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej

Absolwent studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które proponuje Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa, dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiada umiejętność dostrzegania, diagnozowania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Jest przygotowany do działalności prospołecznej i samodoskonalenia. Dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie pracy pedagogicznej z  dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (klasy I-III).

Absolwent posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie merytoryczne do integracji treści nauczania. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie: wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, organizacji pracy przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami oraz podstaw diagnostyki. Zna i stosuje język specjalistyczny z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W sposób odpowiedzialny wykonuje powierzane działania, utożsamiając się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (WSB)

Jeśli zdecydujesz się na studia na pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzone przez WSB w Toruniu, nauczysz się teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, zagadnień z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami socjologii i psychologii, w tym psychologii rozwojowej dziecka.

Absolwent tego kierunku potrafi diagnozować potrzeby oraz wspomagać w rozwoju dziecko w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zna zasady planowania i metodyki organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

Celem studiów jest zapewnienie najwyższej jakości edukacji dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III szkoły podstawowej). Program kształcenia trwa 10 semestrów i opracowany został zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Modelowych programów kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej”.

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Toruń. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia