Kierunki studiów RadomnewStudia RadomStudia społeczne

Kryminologia – studia w Radomiu

Jeśli interesują Cię studia społeczne w Radomiu i myślisz o tym, by przyszłą karierę zawodową związać z zagadnieniami przestępczości, prawa karnego, czy patologii społecznych – kierunek kryminologia może być przysłowiowym strzałem w dziesiątkę!

Studia na kierunku kryminologia proponuje kandydatom Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz decyzję o wyborze studiów kryminologicznych?

Kryminologia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Celem studiów na kierunku kryminologia, które prowadzi Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie badania etiologii przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości, przyczyn i różnych przejawów patologii społecznych.

Studenci zapoznają się z metodami wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także z zagadnieniami dotyczącymi metod realizacji sprawiedliwości naprawczej i pomocy dla osób pokrzywdzonych i krzywdzących. Podczas studiów poznają współczesne teorie kryminologiczne i ich oddziaływanie na społeczną rzeczywistość oraz uczą się wykorzystania zdobyczy nauki we własnej praktyce zawodowej i samorozwoju.

Absolwenci posiadają kompetencje metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne, służące rozwiązywaniu aktualnych problemów osób wchodzących na drogę przestępstwa i objęcia ich wsparciem. Przedmioty specjalnościowe realizowane są w uczelnianym Laboratorium Kryminalistycznym. Praktyczne zajęcia odbywające się na elektronicznej strzelnicy AHNS oraz w ramach kursów technik i taktyk samoobrony pozwalają uzyskać umiejętności skutecznego, sprawnego i bezpiecznego prowadzenia śledztw i dochodzeń.

Absolwenci kryminologii są przygotowani do pracy w administracji publicznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości oraz służbach bezpieczeństwa i porządku publicznego, takich jak Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, policja, Służba więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centra Interwencji Kryzysowej, Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej. Mogą również pracować w instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się profilaktyką i zwalczaniem przestępczości, pełnić funkcje kuratorów, mediatorów, obrońców praw człowieka, współpracować z fundacjami. Wykształcenie zdobyte podczas studiów na tym kierunku otwiera także drogę do zatrudnienia w ubezpieczeniach, pionach operacyjnych organów ścigania, czy dziennikarstwie śledczym.

Specjalności:

Kierunek kryminologia w Radomiu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia