Bezpieczeństwo wewnętrzne w Radomiu

Podstawowym celem studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przekazanie wiedzy o zagrożeniach, zasadach ich zapobiegania i sposobach dbałości o porządek publiczny. Jeśli interesują Was takie studia, zobaczcie ofertę szkół wyższych w Radomiu.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne proponują w Radomiu Akademia Handlowa Nauk Stosowanych oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na AHNS w Radomiu

Podczas studiów studenci nabędą wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa kraju na skalę globalną, państwową, regionalną i lokalną.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmują m. in. zagadnienia:

 • bezpieczeństwo państwa, w tym różne jego aspekty
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w państwie
 • przeciwdziałanie terroryzmowi
 • zwalczanie przestępczości
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Specjalności: na kierunku:

 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych – Operator Kontroli Bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

Bezpieczeństwo wewnętrzne na UTH w Radomiu

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu realizuje dla Was Wydział Prawa i Administracji UTH. Dzięki tej ofercie łatwiej o zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji w celu analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jak i jednostki oraz do rozwiązywania problemów społecznych współczesnego świata z zakresu bezpieczeństwa.
 • Analizy złożonych i nietypowych problemów, a także identyfikowania zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułowania sposobów praktycznego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych

Studia są doskonałą okazją do przygotowania się do wykonywania ciekawej pracy w ciekawych miejscach. Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy m.in. w formacjach mundurowych, Policji, Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej, CBA, ABW, CBŚ, Służby Ochrony Lotniska, Służby Więziennej, Służby Celnej, a także agencjach ochrony mienia, firmach prywatnych.

Znajdziesz zatrudnienie w strukturach międzynarodowych lub administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, jako specjalista do spraw związanych z bezpieczeństwem społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego.

Uczelnie prowadzące kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Radomiu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Radomiu

Towaroznawstwo w Radomiu

Studia na kierunku towaroznawstwo otwierają przed absolwentami wiele ścieżek zawodowych. Od laboratoriów kontroli jakości po…

Studia medyczne w Radomiu

Dzięki propozycji, którą na nowy rok akademicki przygotował Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu możesz kształcić się…

Studia prawnicze w Radomiu

Myślisz o podjęciu studiów prawniczych lub administracyjnych w Radomiu? Zobacz, na jakich uczelniach jest to…

Studia rolnicze w Radomiu

Kandydaci zainteresowani studiami rolniczymi w Radomiu zwrócą pewnie uwagę przede wszystkim na kierunek bezpieczeństwo i…

Studia techniczne w Radomiu

Kierunki studiów technicznych w Radomiu proponuje Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz uczelnie niepaństwowe. Wybór przed…

Studia sportowe w Radomiu

W Radomiu nie będziesz mieć dużego wyboru sportowych kierunków studiów. Jedyną propozycją z tego zakresu…

Kosmetologia w Radomiu

O kosmetologii jako kierunku studiów mówi się często, że to kierunek przyszłości. Jeśli chcesz podjąć…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia