Bezpieczeństwo wewnętrzne w Radomiu

Podstawowym celem studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przekazanie wiedzy o zagrożeniach, zasadach ich zapobiegania i sposobach dbałości o porządek publiczny. Jeśli interesują Was takie studia, zobaczcie ofertę jednej ze szkół w Radomiu.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne proponuje w Radomiu Akademia Handlowa Nauk Stosowanych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na AHNS w Radomiu

Podczas studiów studenci nabędą wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa kraju na skalę globalną, państwową, regionalną i lokalną.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmują m. in. zagadnienia:

 • bezpieczeństwo państwa, w tym różne jego aspekty
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w państwie
 • przeciwdziałanie terroryzmowi
 • zwalczanie przestępczości
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Specjalności: na kierunku:

 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych – Operator Kontroli Bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

Uczelnie prowadzące kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Radomiu

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia