Ekonomia w Łodzi

Zastanawiasz się gdzie studiować kierunek ekonomia w Łodzi? Z pewnością znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule.

Na kierunku ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Studia dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień nowoczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji i globalizacji. Wykładane przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym dostarczają wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów gospodarczych.

Czego spodziewać się po studiach na kierunku ekonomia?

Atutem kierunku ekonomia jest zwracanie uwagi na połączenie wiedzy teoretycznej z jej weryfikacją w praktyce. Jedną z metod nauczania są studia przypadków, które uczą rozwiązywania realnych problemów gospodarczych. Wszystko to sprawia, że absolwenci wyposażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i szybko zmieniającym się świecie oraz nauczeni pracy indywidualnej i w zespole, są elastyczni na rynku pracy.

Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim

Ekonomia jest nauką, która pozwala zrozumieć zachowania i wybory zarówno w skali makro jak i mikro. Na studiach licencjackich na kierunku ekonomia, prowadzonych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego studenci uczą się opisywać i analizować rzeczywistość gospodarczą i społeczną, odpowiadać na pytania o przyczyny i konsekwencje działań podejmowanych przez nich samych, przedsiębiorców i polityków oraz stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Specjalności:

 • Kierowanie małą i średnią firmą
 • Kreowanie kompetencji menedżerskich
 • Metody ilościowe w biznesie i ekonomii
 • Inwestycje kapitałowe
 • Ekobiznes

Ekonomia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Dlaczego warto wybrać ekonomię na AHE? Nauczysz się w sposób krytyczny analizować i diagnozować zdarzenia, zjawiska i procesy występujące w mediach ekonomicznych danej firmy i jej otoczenia. Rozwiniesz kompetencje, aby w sposób nieszablonowy rozwiązywać skomplikowane problemy gospodarcze i społeczne w firmach i instytucjach. Zdobędziesz również wiedzę, jak efektywnie wykorzystać własny potencjał kreatywny w celu rozwijania swojego kapitału intelektualnego i uzyskania ponadprzeciętnych wyników w podejmowanych projektach biznesowych.

Specjalności:

 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
 • Bankowość
 • Rachunkowość i finanse z windykacją należności

Ekonomia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Absolwent kierunku ekonomia w WSFI uzyska gruntowną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości pozwalających na zrozumienie prawidłowości występujących we współczesnych gospodarkach, a także na poznanie metod ilościowych i posługiwanie się nimi w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych i zarządczych. Podstawy teoretyczne oraz zdobyte umiejętności zapewnią podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych, finansowych i zarządczych pożądanych w miejscach pracy oraz w indywidualnej działalności gospodarczej. Większość przedmiotów w programie studiów została ukierunkowana na zdobywanie umiejętności praktycznych
i kompetencji społecznych.

Specjalności:

 • Rachunkowość i finanse
 • Kadry i płace
 • Prowadzenie biznesu w UE
 • Ekonomia sprzedaży
 • Biznes internetowy
 • Gospodarowanie nieruchomościami


Poznaj ofertę i konkrety dotyczące studiów na innych uczelniach bezpośrednio ze stron poświęconych kierunkowi ekonomia.

Uczelnie prowadzące kierunek ekonomia w Łodzi:

Więcej informacji również o innych kierunkach ekonomicznych np. finansach i rachunkowości, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne w Łodzi.

Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia