Ekonometria i analityka danych – studia w Łodzi

Jeśli jesteś kandydatem, który poszukuje nowoczesnych studiów ekonomicznych łączących wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki oraz informatyki, to kierunek ekonometria i analityka danych może okazać się doskonałym wyborem. Studia proponuje w tym roku Uniwersytet Łódzki.

Kierunek kształci absolwentów gotowych do pracy w atrakcyjnych zawodach analityków danych w bankach i instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych i outsourcingowych, agencjach marketingowych i ośrodkach przetwarzania informacji.

Specjalności

Program kształcenia na EKONOMETRII I ANALITYCE DANYCH jest jednorodny i nie przewiduje uruchamiania specjalności. Od czwartego semestru studiów studenci mają jednakże możliwość poszerzania wiedzy w ramach bogatej oferty modułów zajęć do wyboru.

Tematyka modułów umożliwia studentowi tworzenie własnych ścieżek kształcenia, m.in. w obszarze:

 • modelowania i prognozowania rynków finansowych,
 • analiz mikroekonomicznych wspomagających zarządzanie firmą i projektowanie strategii rynkowych,
 • analiz danych społecznych i marketingowych,
 • zaawansowanych metod ekonometrycznych i statystycznych,
 • obsługi zaawansowanych programów ekonometryczno-statystycznych, w tym także współczesnych technik analiz Big Data.

Główne przedmioty

 • Algebra liniowa
 • Analiza matematyczna
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Badania operacyjne
 • Ekonometria
 • Mikroekonometria
 • Metody analiz sektorowych
 • Projektowanie badań i metody zbierania danych
 • Eksploracyjna analiza danych
 • Algorytmika i programowanie
 • Bazy danych i SQL
 • Ekonometria stosowana
 • Analiza szeregów czasowych

Sylwetka absolwenta

EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest kierunkiem studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków danych i systemów ekonomicznych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do badania procesów gospodarczych, zarówno o charakterze mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów a przede wszystkim z metod ilościowych. Potrafi wykorzystywać tę wiedzę do analizy i prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania.

Absolwent EKONOMETRII I ANALITYKI DANYCH jest dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach na takich stanowiskach, na których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Może z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub firmie konsultingowej). Jest przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemach  informatycznych firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, dokonuje ich analiz i tworzy raporty. Dzięki studiom na kierunku EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH absolwent nabywa umiejętności pracy w zespole oraz komunikowania się z bliższym i dalszym otoczeniem. Wykazuje pogłębione zainteresowanie problemami ekonomiczno-społecznymi dowolnego szczebla gospodarki (od mikro- do makroekonomicznych) i ma poczucie odpowiedzialności za działania własne oraz zespołów, w których pracuje.

Absolwent kierunku ekonometria i analityka danych uzyskuje szeroką wiedzę pozwalającą na rozumienie złożonych procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie. Poznaje unikalne metody i narzędzia ilościowe służące do podejmowania decyzji w skali przedsiębiorstw, branż i całych gospodarek przy wykorzystaniu rozbudowanego warsztatu technik informatycznych. Absolwent ekonometria i analityka danych potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznych analizach procesów gospodarczych i w ich prognozowaniu.

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym liczą się oceny z: matematyka, jeden z dwóch: język angielski, geografia, informatyka, oraz nie wymagane maksymalnie dwa: język angielski, geografia, informatyka

Studia dla kandydatów przygotował Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Więcej informacji o kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia ekonomiczne Łódź. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zajrzyj na stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia