Kierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia społeczne

Praca socjalna w Łodzi

Absolwenci kierunku praca socjalna zdobywają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w szeregu instytucji świadczących usługi społeczne.

Studia na kierunku praca socjalna prowadzi Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ). Dowiedz się więcej!

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do analizowania i rozumienia złożonych problemów i kwestii społecznych, przeciwdziałania powstawaniu i konsekwencjom wykluczenia społecznego oraz podejmowania profesjonalnych interwencji socjalnych służących zwiększaniu inkluzji społecznej jednostek, grup i społeczności lokalnych.

Na kierunku realizowane są cztery moduły przedmiotów specjalnościowych, które pozwalają indywidualizować ścieżkę rozwoju zawodowego:

  • Asystentura rodzinna i praca z rodziną;
  • Organizacja opieki i wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami;
  • Organizowanie potencjału społeczności lokalnych i ich rozwój;
  • Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem.

Absolwenci kierunku znają koncepcje teoretyczne i podejścia metodyczne w zakresie pracy socjalnej, potrafią dokonać prawidłowej oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych oraz opracować kompleksowy plan pomocy. Są gotowi do odpowiedzialnego współuczestniczenia w projektowaniu i wdrażaniu działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych.

Absolwenci kierunku praca socjalna uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 i mogą być zatrudnieni w:

  • sektorze usług społecznych (m.in. ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich),
  • ośrodkach wsparcia (środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy, placówkach dla bezdomnych i uzależnionych, ośrodkach opiekuńczych),
  • ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • instytucjach ekonomii społecznej,
  • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemów wykluczenia społecznego,
  • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne.

Kierunek praca socjalna w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia