Kierunki studiów RadomnewStudia RadomStudia z zarządzaniaTOP RadomTop studia

Zarządzanie w Radomiu

Chcesz wybrać studia na kierunku zarządzanie w Radomiu? Dowiedz się więcej! Sprawdź przygotowane dla Ciebie propozycje!

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Radomiu?

Jedyną radomską uczelnią wyższą niepaństwowa proponującą kandydatom studia na kierunku zarządzanie jest szkoła niepubliczna – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. Dla osób zainteresowanych studiami na uczelni państwowej kierunek zarządzanie przygotował Uniwersytet Radomski.

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Studia na kierunku zarządzanie, które prowadzi Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, przygotowują wykwalifikowaną kadrę menedżerską dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne. W programie studiów wyeksponowana jest problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia prawnicze oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Kierunek zarządzanie w Radomiu

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Radom. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Zarządzanie w Poznaniu

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Poznaniu? Sprawdź różnice pomiędzy ofertami poszczególnych poznańskich…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia