Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia z zarządzaniaTOP LublinTop studia

Zarządzanie w Lublinie

Chcesz wybrać studia na kierunku zarządzanie w Lublinie? Zastanawiasz się, którą uczelnię wybrać i jakie są różnice pomiędzy programami nauczania, dostępnymi specjalnościami? Lektura tego artykułu rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Lublinie?

Kierunek zarządzanie znajdziesz zarówno w ofertach uczelni publicznych (UMCS, Politechnika Lubelska, KUL), jak również wśród propozycji studiów, przygotowanych przez uczelnie niepubliczne, takie jak Lubelska Akademia WSEI, Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, czy Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dowiedz się więcej!

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie w Lubelskiej Akademii WSEI

Zarządzanie w Lubelskiej Akademii WSEI to kierunek studiów,  którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. To kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach czy administracji państwowej. Po studiach I stopnia jest możliwość kontynuacji studiów z zakresu „Zarządzania” na studiach II stopnia (bezpłatne studia stacjonarne prowadzone w systemie dualnym).

Zarządzanie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jeśli wybierzesz zarządzanie, które ma w swojej ofercie UMCS w Lublinie, zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować sprawna organizacja – niezależnie od tego, czy będzie to firma prywatna, instytucja publiczna czy struktura bezpieczeństwa państwa. Zasady dobrego zarządzania można z powodzeniem wykorzystać w każdej z nich. Dowiesz się, jak diagnozować i rozwiązywać problemy takich organizacji, np. dotyczące gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi czy informacjami. Ta wiedza prędzej czy później zapewni Ci kierownicze stanowisko w wybranej przez Ciebie branży. 

Specjalności:

  • Menadżer produktu
  • E-przedsiębiorczość
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej

Studia na kierunku zarządzanie, które proponuje kandydatom Politechnika Lubelska (bez specjalności), pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu i logistyki. Student sam decyduje, czy zostać specjalistą, a w dalszej perspektywie kierownikiem na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, czy też zarejestrować własną działalność gospodarczą i realizować swoje własne wizje i cele. Dowiesz się czym jest nowoczesne przedsiębiorstwo i w jakim kierunku podąża biznesowy świat. W tematykę zarządzania wprowadzą Cię doświadczeni praktycy i naukowcy, dla których świat biznesu nie ma tajemnic.

Zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Jeśli wybierzesz zarządzanie w KUL, będziesz przygotowywać się do pracy w różnego rodzaju organizacjach m. in. w działach zarządzania zasobami ludzkimi, jakości, marketingu, sprzedaży, produkcji lub pracy jako menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub innych organizacjach. Nauczysz się również jak zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą. Odbędziesz praktyki, które będą mogły być realizowane w organizacjach krajowych lub międzynarodowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej. 

Zarządzanie w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie

Studia na kierunku zarządzanie w ANSiM w Lublinie skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.

Specjalności:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Menedżer personalny
  • Menedżer sprzedaży

Zarządzanie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie, które proponuje Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, to kierunek studiów z pogranicza nauk ekonomicznych i społecznych, który kształci przyszłych menedżerów i specjalistów obszarów zarządczych w przedsiębiorstwach, takich jak marketing, HR, logistyka, czy finanse oraz przygotowuje do zarządzania własną firmą. Student zarządzania zdobywa wszechstronną wiedzę zarówno z zakresu ekonomii i finansów, psychologii, prawa i socjologii. Zajęcia mają charakter praktyczny i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą bogate doświadczenie zarówno zawodowe jak i dydaktyczne.

Specjalności:

  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie HR
  • Zarządzanie innowacjami


Dowiedz się więcej o kierunkach studiów z zarządzania dostępnych dla kandydatów w lubelskich uczelniach:

Kierunek zarządzanie w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Lublin. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia