Kierunki studiów Częstochowarodzaje studiów CzęstochowaStudiaStudia CzęstochowaStudia rolniczeżywność i żywienie człowieka

Studia rolnicze w Częstochowie

Czy w Częstochowie są dostępne dla kandydatów studia rolnicze? Warto przeanalizować propozycję kierunku studiów na Uniwersytecie Jana Długosza – produkcja i marketing żywności.

Studia rolnicze na kierunku produkcja i marketing żywności proponuje kandydatom Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (prowadzi go Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD).

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji i przetwarzania żywności oraz marketingu produktów rolno-spożywczych, zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, specjalistów wyposażonych w kompetencje łączące specjalistę z technologii żywności ze specjalistą ds. marketingu.

Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy w różnych w sektorach gospodarki i instytucjach związanych z produkcją żywności i jej zbytem. Praktyczny charakter studiów pozwoli na zdobycie umiejętności, które przygotowują do podjęcie pracy w zakresie produkcji surowców spożywczych, przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz jej dystrybucji, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie przetwarzania i zbytu żywności. 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
  • zakładach i instytucjach związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych,
  • zakładach żywienia zbiorowego,
  • laboratoriach związanych z oceną jakości żywności,
  • instytucjach otoczenia rolniczego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracyjnych i gospodarczych związanych z branżą rolniczą i spożywczą,
  • ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności.

Uzyskaj szczegółowe informacje przygotowane przez prowadzącą kierunek Uczelnię:

Kierunki studiów rolniczych w Częstochowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Częstochowa. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia