Kierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia ścisłe

Matematyka – studia w Częstochowie

Studia na kierunku matematyka to propozycja, którą dla kandydatów przygotował w Częstochowie Uniwersytet Jana Długosza (UJD).

Zasadniczym celem kształcenia na studiach licencjackich na kierunku matematyka, który proponuje Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, jest opanowanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i jej wybranych zastosowań. W toku studiów student poznaje podstawowe struktury matematyczne oraz metody stosowane w analizie problemów matematycznych. Ponadto student poznaje fundamentalne narzędzia, jakimi posługuje się współczesna matematyka.

Celem studiów jest wypracowanie u studentów umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych; dokonywania złożonych obliczeń; wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych; formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej; korzystania z istniejących i tworzenia nowych modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Kształcenie na kierunku matematyka w ramach specjalności analiza danych w zakresie przedmiotów specjalizacyjnych rozpoczyna się już od trzeciego semestru studiów i obejmuje między innymi takie przedmioty, jak: wprowadzenie do analizy danych, użytkowanie baz danych, statystyka matematyczna 2, matematyczne wspomaganie decyzji, analiza danych w programie R, analiza danych z arkuszem kalkulacyjnym. W ramach studiów studenci nabędą również umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.

Absolwent specjalności analiza danych posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące analizy danych: gromadzenia danych, matematycznych metod ich opracowywania oraz wnioskowania na ich podstawie. Absolwent tej specjalności będzie potrafił pobierać i łączyć dane z różnych źródeł. Wykorzystując aparat matematyczny oraz narzędzia dedykowane statystyce, potrafi opracować posiadane dane, a także prezentować wyniki analizy.

Absolwent specjalności analiza danych jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji samorządowej, w ośrodkach zajmujących się badaniem opinii społecznej, a także w podmiotach gospodarczych jako analityk zajmujący się analizami finansowymi, analizami rynkowymi, sprzedażą, planowaniem, relacjami z klientem.

Specjalność matematyczne metody informatyki stworzona została z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Absolwent specjalności matematyczne metody informatyki na kierunku matematyka posiada solidną wiedzę oraz umiejętności z zakresu informatyki, obejmującą m.in. środowisko pracy informatyka, podstawy programowania w Javie, algorytmy i struktury danych, bazy danych, podstawy sztucznej inteligencji, wykonywania projektu zespołowego. Absolwent tej specjalności potrafi programować w językach Python, Java.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu matematyki oraz informatyki absolwent specjalności matematyczne metody informatyki potrafi spojrzeć algorytmicznie na rozmaite problemy matematyczne pojawiające się w naukach ścisłych oraz w ich praktycznych zastosowaniach. Jest przygotowany do budowania modeli matematycznych rozważanego problemu, właściwego dobierania narzędzi informatycznych do jego rozwiązania, projektowania oraz implementowania niezbędnego w tym celu oprogramowania. Potrafi także przetestować i wdrożyć do eksploatacji zaproponowane rozwiązania.

Absolwent specjalności matematyczne metody informatyki na kierunku matematyka jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych instytucjach zajmujących się opracowywaniem, przetwarzaniem oraz wizualizacją danych, na stanowiskach wykorzystujących metody matematyczne w sektorze informatycznym.

Absolwenci obu specjalności są dobrze przygotowani do kontynuowania studiów magisterskich na kierunku matematyka oraz na kierunkach pokrewnych.

Strona kierunku: MATEMATYKA , Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ścisłe Częstochowa. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia