Kierunki studiów KrakównewStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia KrakówStudia ścisłe

Biotechnologia przemysłowa w Krakowie

Kierunek studiów biotechnologia przemysłowa kształci specjalistów przygotowanych do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów biotechnologicznych w przemyśle.

Interdyscyplinarne studia na kierunku biotechnologia przemysłowa, które proponuje kandydatom Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK), łączą wiedzę z zakresu biologii, biochemii, chemii i mikrobiologii, a także genetyki i inżynierii metabolicznej.

Studia realizowane są w specjalności biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska.

Absolwenci tego kierunku będą potrafili oznaczać właściwości fizykochemiczne związków chemicznych oraz materiałów i surowców stosowanych w biotechnologii. Zdobędą praktyczne umiejętności do planowania i prowadzenia eksperymentów z zakresu biotechnologii przemysłowej, jak również ich interpretacji. Będą posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie biotechnologii.

Absolwenci będą posiadać umiejętność praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy oraz stosują się do zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, higienicznej oraz produkcyjnej. Będą potrafili w działaniach zawodowych postępować z wymogami aktualnych norm i przepisów prawnych obowiązujących w przemyśle oraz w ochronie środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Perspektywy zawodowe:

  • przemysł biotechnologiczny,
  • przemysł chemiczny,
  • przemysł medyczny,
  • przemysł spożywczy,
  • ochrona środowiska,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kierunek biotechnologia przemysłowa w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach ścisłych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Kraków. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia