Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia ścisłe

Fizyka techniczna – studia w Krakowie

Interesują Cię studia ścisłe w Krakowie? Myślisz o tym, by wybrać kierunek fizyka techniczna? Mają go w swoich ofertach dwie krakowskie uczelnie techniczne.

Studia na kierunku fizyka techniczna proponują dwie krakowskie uczelnie publiczne: Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Fizyka techniczna na Politechnice Krakowskiej

Celem studiów na kierunku kierunku fizyka techniczna, które prowadzi Politechnika Krakowska, jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych.

Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych.

Specjalności:

  • Modelowanie komputerowe,
  • Nowoczesne materiały i nanotechnologie.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci tego kierunku powinni uzyskać zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

Fizyka techniczna na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Absolwent fizyki technicznej na AGH w Krakowie wie jak zaplanować, zrealizować i zoptymalizować złożone zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych, posiada również odpowiednią wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia badań naukowych z obszaru nauk ścisłych.

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: nauk ścisłych (fizyka, matematyka, statystyka), a także nauk technicznych (informatyka, teoria obwodów i sygnałów, elektronika, komputeryzacja pomiarów, ochrona radiologiczna). Szczególny nacisk kładziony jest na gruntowną wiedzę z fizyki, w tym mechaniki, elektromagnetyzmu i optyki, fizyki kwantowej i statystycznej, fizyki środowiska, fizyki jądrowej, fizyki ciała stałego, fizyki teoretycznej i matematycznych metod fizyki. Wiedza ta poszerzana jest o dwa z czterech dwu semestralnych bloków specjalistycznych: Badania i monitoring środowiska, Nowoczesne materiały i technologie, Oddziaływania i detekcja cząstek, Symulacje komputerowe w fizyce i technice.

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów. Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach.

Perspektywy zawodowe:

  • inżynierowie w przemyśle,
  • firmy prywatne sektora nowoczesnych technologii,
  • sektor informatyczny,
  • bankowość,
  • inne sektory gospodarki wymagające jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Kierunek fizyka techniczna w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Kraków. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia