Kierunki studiów Gdańskrodzaje studiów GdańskStudiaStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Gdańsk

Studia biologiczne i biotechnologiczne w Gdańsku

Kandydaci na studia biologiczne w Gdańsku mają w czym wybierać. Kierunki biologiczne to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Gdańskiego. Zobaczyć warto propozycje, które ma dla kandydatów Wydział Biologii UG.

Przykładowe studia biologiczne z oferty to: GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, BIOLOGIA MEDYCZNA. Kandydatom zainteresowanym studiami biotechnologicznymi rekomendować można studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG – GUMED oraz na Politechnice Gdańskiej.

Biologia na Uniwersytecie Gdańskim

Studenci kierunku biologia, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Gdański, zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębione o dodatkowe umiejętności praktyczne. W programie studiów przewidziana jest 3-tygodniowa praktyka zawodowa.

Absolwent będzie przygotowany do pracy:

 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki,
 • przy podstawowych pracach badawczych, wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w przemyśle,
 • w placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
 • w placówkach medycznych, weterynaryjnych,
 • w muzeach i wykopaliskach archeologicznych, czy obszarze badań naukowych,
 • przy obsłudze aparatury badawczej.

Biotechnologia na Politechnice Gdańskiej

Kierunek biotechnologia, który prowadzi Politechnika Gdańska, to interdyscyplinarne studia dla osób zainteresowanych chemią, biologią, medycyną, farmacją i żywnością. Liczne zajęcia laboratoryjne umożliwią wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych.

Specjalności:

 • Biotechnologia molekularna,
 • Biotechnologia leków,
 • Technologia, biotechnologia i analiza żywności.

Perspektywy zawodowe:

 • laboratoria badawczo-rozwojowe w firmach wykorzystujących biotechnologię,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • przemysł biotechnologiczny,
 • instytuty naukowo-badawcze.

Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim

Studenci kierunku bioinformatyka na UG zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu głównych obszarów biologii, informatyki, chemii i biotechnologii. Poznają także metodykę pracy doświadczalnej, programistycznej i symulacji komputerowych. Umieją analizować dane i tworzyć modele matematyczne. Są wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające im szybkie przyswajanie, ocenę oraz stosowanie nowych technologii i narzędzi bioinformatycznych. Najzdolniejsi studenci już na studiach I stopnia są włączani do realizacji projektów badawczych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • zawodzie bioinformatyka jako członek zespołu realizującego złożone projekty naukowo-badawcze o charakterze interdyscyplinarnym,
 • firmach badawczo-rozwojowych (w tym, do prowadzenia własnej firmy),
 • firmach konsultingowych, czy szkoleniowych,
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej.


Dowiedz się więcej o biologicznych kierunkach studiów w Gdańsku i Trójmieście, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów biologicznych w Gdańsku 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Gdańsk. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Biologia w Gdańsku

Studia na kierunku biologia proponuje w Trójmieście wyłącznie Uniwersytet Gdański….

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia