Biologia – Uniwersytet Gdański

Biologia (studia I i II stopnia) to kierunek studiów prowadzony przez Wydział Biologii UG.

Profil kształcenia na kierunku biologia to profil ogólnoakademicki, co oznacza że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Uzyskane efekty kształcenia powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w: przemyśle, placówkach ochrony przyrody i medycznych. Będzie również przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia biologiczne Gdańsk. Interesujesz się naukami biologicznymi i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia