Grafika w Częstochowie

Studia na kierunku grafika to jedna z najpopularniejszych studiów o charakterze artystycznym. Sprawdzamy, które uczelnie mają w Częstochowie ten kierunek w swojej ofercie?

Jeśli interesuje was studiowanie grafiki w ramach studiów pierwszego stopnia, zaraz po maturze, można to uczynić na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza. Oferta Wydziału Sztuki UJD jest bogata – jednym z kierunków jest właśnie grafika.

Kierunek grafika na UJD w Częstochowie

Dzięki studiom na kierunku grafika zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury. Posiadać będziesz wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i szeroko rozumianych obszarów pokrewnych umożliwiających samodzielną pracę twórczą oraz pracę w zespole.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku grafika otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę w wydawnictwach, agencjach reklamowych i prasowych, placówkach kulturalno – oświatowych. W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające mu na samodzielną pracę artystyczną lub projektową.

Absolwent posiada wiedzę, obejmującą współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania. W zakresie warsztatowym powinien dysponować umiejętnościami pozwalającymi mu na swobodne wyrażanie swych idei za pomocą zarówno klasycznych technik grafiki i rysunku, jak i szybko rozwijających się współczesnych mediów elektronicznych.

Absolwent jest także przygotowany do podejmowania działań o charakterze dydaktycznym i społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie grafiki.

Podstawowe miejsca pracy po tym kierunku to: wydawnictwa, agencje graficzne i reklamowe.

W procesie rekrutacji najważniejszą rolę odgrywa prezentacja prac plastycznych (portfolio).

Uczelnie prowadzące kierunek grafika w Częstochowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie:  Studia artystyczne Częstochowa. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia