UJD w Częstochowie na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprezentował swoje osiągnięcia na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości.

Polski Kongres Przedsiębiorczości to największe cykliczne wydarzenie gospodarcze w Polsce. W tegorocznej edycji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie reprezentował Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Zygmunt Bąk, prof. UJD, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD oraz przedstawiciele Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki dr hab. Edmund Golis, prof. UJD i dr inż. Karolina Grabowska. Ponadto dr Leon Rak, prof. UJD prezentował w kongresowej strefie wystawienniczej innowacyjny prototyp trenażera narciarskiego. Wynalazek ten oraz pozostałe technologie prezentowane przez zespół CTWIONS cieszyły się dużym zainteresowaniem przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. Nawiązane kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym poszerzą możliwości komercjalizacji opracowanych w UJD innowacyjnych technologii.

Podczas Kongresu Prorektor ds. Rozwoju odebrał przyznaną dla Uniwersytetu, Polską Nagrodę Innowacyjności, która jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Uczelni w obszarze badawczo-rozwojowym. Prof. Marcin Sosnowski był prelegentem w dyskusji panelowej „Edukacja a rynek pracy”, podczas której środowisko wiodących polskich uczelni oraz przedstawiciele przedsiębiorców podkreślali konieczność ścisłej współpracy. Doceniono również wartość innowacyjnej formy kształcenia na studiach dualnych. Należy podkreślić, że obecnie w UJD, dwa kierunki studiów prowadzone są w formie dualnej: kierunek Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały oraz Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Jest to niewątpliwym potwierdzeniem uwzględniania przez Uniwersytet oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie umiejętności i kompetencji nabywanych przez studentów UJD.

(Informacja prasowa UJD w Częstochowie)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia