Kolejny krok do uruchomienia kierunku lekarskiego na UJD w Częstochowie

Kierunek lekarski, planowany do uruchomienia przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia.

Doskonałe informacje napłynęły z Ministerstwa Zdrowia. Resort pozytywnie zaopiniował wniosek (pismo z dnia 27 maja 2022 roku), który Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie złożył z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.

W uzasadnieniu, które napłynęło do Uczelni Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że starający się o otwarcie kierunku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie będzie kształcił lekarzy na terenie północnego województwa śląskiego, co ma wpłynąć na likwidację deficytu specjalistów w regionie. Zwrócono m.in. uwagę na dynamiczny rozwój nauk o zdrowiu w Uniwersytecie, co wpływa na zapewnienie procesowi kształcenia należytego poziomu i staranności.

Opinia Ministerstwa Zdrowia zastała przesłana do Ministerstwa Edukacji i Nauki, które podejmie teraz dalsze decyzje co do przyszłości kierunku lekarskiego w Uniwersytecie. Wniosek jest równocześnie w trakcie opiniowania przez Polską Komisję Akredytacyjną.

(Informacja prasowa UJD w Częstochowie)

Czytaj także: Rekrutacja na studia 2022/2023 na UJD w Częstochowie

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia