Pedagogika specjalna – Uniwersytet Gdański

Interesują Cię studia pedagogiczne w Gdańsku? Chcesz wybrać kierunek pedagogika specjalna? Dowiesz się więcej o studiach proponowanych przez UG.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym oraz szkołach ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

Absolwent posiadać będzie wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach. Uzyska również przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się.

Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

Absolwent posiada przygotowanie profesjonalne w zakresie wybranej specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga w:

  • przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;
  • jako nauczyciel wspomagający lub koordynator edukacji integracyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach ogólnodostępnych;
  • absolwent specjalności “Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” – jako nauczyciel do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach wymienionych placówek;
  • absolwent specjalności “Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu” uzyskuje kwalifikacje – pracy z uczniem ze spektrum autyzmu we wszystkich typach wymienionych placówek.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Gdańsk. Interesujesz się naukami pedagogicznymi, rozwojem osobistym, chcesz doradzać, uczyć, szkolić, poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobaczstudia pedagogiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia